ایورمکتین | Ivermectin

این دارو برای درمان برخی از عفونت های انگلی کرم گرد استفاده می شود. درمان عفونت های انگلی به بهبود کیفیت زندگی شما کمک می کند.

در افرادی که سیستم دفاعی (ایمنی) آنها ضعیف است ، درمان عفونت های کرم گرد می تواند خطر ابتلا به عفونت شدید یا تهدید کننده زندگی را کاهش دهد. ایورمکتین متعلق به گروهی از داروها است که به عنوان داروهای ضد هلمینتیک شناخته می شوند. با فلج کردن و کشتن انگل ها کار می کند.

همچینن لوسیون ضد انگل ایورمکتین جهت درمان موضعي آلودگي به شپش سر تجویز می گردد.

استفاده در درمان بیماری کووید-19 : با توجه به شواهد کنونی موجود با قطعیت پائین تا بسیار پائین ، در مورد اثربخشی و ایمنی، ایورمکتین مورد نیاز برای درمان یا پیشگیری از COVID-19 لازم نیست.
مطالعات تکمیل شده حجم نمونه کوچکتر دارای و تعداد اندکی از آنها با کیفیت بالا در نظر گرفته شده مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات متعددی در حال حاضر انجام شده اند که ممکن است پاسخ روشن تری را درباره مصرف این دارو در بیماری کرونا به ما بدهد. به طور کلی ، شواهد قابل اعتماد است که از تجویز ایورمکتین در درمان یا پیشگیری از ابتدای ابتلا به COVID-19، خارج از کارآزمایی های تصادفی شده، استفاده نشود.

لیندان | Lindane

درمان گال، شپش سر، شپش عانه

سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه میکند که لیندان به عنوان خط دوم درمان یا وقتی که بقیه درمانها پاسخ کافی نداده‌اند، استفاده شود.

پرمترین | Permethrin

 • فرم کرمی این دارو برای درمان جرب (گال) استفاده می شود. بیماریی که توسط حشرات ریزی به نام هیره (مایت) ایجاد می شود؛ که پوست شما را آلوده و تحریک می کند.
   
 • فرم محلول این دارو برای درمان شپش های سر، حشرات ریزی که پوست سر شما را آلوده و تحریک می کنند، استفاده می شود.
  از پرمترین همچنین برای کمک به جلوگیری از آلودگی در افرادی که ارتباط نزدیکی با کسی که دارای شپش سر می باشد دارند، استفاده می شود.
   
 • پرمترین متعلق به دسته دارویی به نام پیرترین می باشد؛ که با فلج کردن و کشتن مایت ها و تخم های آن ها عمل می کند.
   

اسپينوساد | Spinosad

درمان موضعي آلودگي با شپش سر در بزرگسالان و بچه هاي بزرگتر از ٤ سال