ایورمکتین | Ivermectin

لوسیون ضد انگل ایورمکتین جهت درمان موضعي آلودگي به شپش سر تجویز می گردد.

لیندان | Lindane

درمان گال، شپش سر، شپش عانه

سازمان غذا و داروی آمریکا توصیه میکند که لیندان به عنوان خط دوم درمان یا وقتی که بقیه درمانها پاسخ کافی نداده‌اند، استفاده شود.

پرمترین | Permethrin

 • فرم کرمی این دارو برای درمان جرب (گال) استفاده می شود. بیماریی که توسط حشرات ریزی به نام هیره (مایت) ایجاد می شود؛ که پوست شما را آلوده و تحریک می کند.
   
 • فرم محلول این دارو برای درمان شپش های سر، حشرات ریزی که پوست سر شما را آلوده و تحریک می کنند، استفاده می شود.
  از پرمترین همچنین برای کمک به جلوگیری از آلودگی در افرادی که ارتباط نزدیکی با کسی که دارای شپش سر می باشد دارند، استفاده می شود.
   
 • پرمترین متعلق به دسته دارویی به نام پیرترین می باشد؛ که با فلج کردن و کشتن مایت ها و تخم های آن ها عمل می کند.
   

اسپينوساد | Spinosad

درمان موضعي آلودگي با شپش سر در بزرگسالان و بچه هاي بزرگتر از ٤ سال