ارلوتینیب | Erlotinib

قرص ارلوتینیب جهت درمان نوعی از سرطان پیشرفته یا پیشرونده ریه تجویز می گردد.

جفی تینیب | Gefitinib

قرص جفی تینیب جهت درمان سرطان ریه برای بیمار تجویز می گردد.

ایماتینیب | Imatinib

ایماتینیب جهت درمان تومورهای استرومال دستگاه گوارش (GIST)، لوکمی مزمن میلوئیدی (CML)، لوکمی حاد  (ALL)، ماستوسیتوز حاد سیستمیک (ASM)، درماتوم فیبروسارکوما پروتوبرانس (DFSP)، سندرم هایپرائوزینوفیلی (HES)، لوکمی مزمن ائوزینوفیلیک (CEL)، سندرم میلودیسپلاستیک (MDS) و سندرم پرولیفراتیو (MPS) تجویز می گردد. 

البته در هر مورد انتخاب درمان دارویی به شرایط بیمار بستگی دارد. 

نیلوتینیب | Nilotinib

درمان سرطان خون فاز مزمن

سورافنیب | Sorafenib

قرص سورافنیب توسیلات جهت درمان سرطان پیشرفته کلیه و سرطان کبد تجویز می گردد.

سانیتینیب | Sunitinib

از این دارو در درمان انواعی از سرطان مانند سرطان کلیه،پانکراس و سرطان روده استفاده میشود.
همچنین این دارو برای بیمارانی که عمل جراحی کلیه داشتند، به منظور جلوگیری از سرطان کلیه،نیز تجویز میشود.

سونیتینیب با توقف یا کاهش رشد تومور های سرطانی و همچنین با کاهش رشد رگهای خونی جدید در تومور، کار میکند.