\ ترکیب ضد تومور، آنتی متابولیت (ضد فولات)

ترکیب ضد تومور، آنتی متابولیت (ضد فولات)

Antineoplastic Agent, Antimetabolite (Antifolate)


پربازدیدهای دارویی

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲