\ ترکیب ضد نئوپلاسم، ترکیب آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)

ترکیب ضد نئوپلاسم، ترکیب آلکیله کننده (نیتروژن موستارد)

Antineoplastic Agent, Alkylating Agent (Nitrogen Mustard)


پربازدیدهای دارویی
تریفلونوماید مهارکننده‌ی سنتز پیریمیدین
اندانسترون ضد تهوع آنتاگونیست انتخابی گیرنده 5-HT3
سفالکسین آنتی بیوتیک، سفالوسپورین (نسل اول)
بنزوئيل پروكسايد محصولات ضد آکنهمحصولات پوستی موضعیمحصولات پوستی موضعی، آکنه
دی سیکلومین ترکیب آنتی کولینرژیک
تِموزولاميد ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده (تریازن)
کربوپلاتین ترکیب ضد نئوپلاسم، عامل آلکیله کنندهترکیب ضد نئوپلاسم، آنالوگ پلاتین
زفیرلوکاست آنتاگونیست گیرنده لوکوترین
اگزالی‌پلاتین ترکیب ضد تومور، عامل آلکیله کننده ترکیب ضد تومور، آنالوگ پلاتین
نشاسته افزایش دهنده حجم پلاسما، کلوئید
ب ث ژ تعدیل کننده‌ی پاسخ بیولوژیکیواکسن، زنده (باکتریایی)
اينترفرون بتا-1a اینترفرون
تربوتالین بتا2 آگونیست
پکلی‌تاکسل ترکیب ضد تومور، ضد میکروتوبول ترکیب ضد تومور، با منشا طبیعی (گیاه) ترکیب ضد تومور، مشتق تاکسان
افلورنیتین ضد پروتوزوا محصولات پوستی موضعی
میرتازاپین ضد افسردگی، آنتاگونیست آلفا-2

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲