بنداموستین | Bendamustine

پودر تزریقی بنداموستین جهت درمان سرطان خون (‌CLL، NHL) تجویز می گردد.

بوسولفان | Busulfan

داروی بوسولفان جهت درمان کمکی لوکمیای مایلوژن مزمن (CML) تجویز می گردد.

کربوپلاتین | Carboplatin

آمپول کربوپلاتین جهت درمان سرطان پیشرفته‌ی تخمدان تجویز می گردد.

کارموستین | Carmustine

فرم تزریقی آمپول کارموستین جهت درمان تومورهای مغزی (شامل گلیوبلاستوما، آستروسایتوما، گلیوما و اپندیموما) تجویز می گرد.

همچنین از ایمپلنت کارموستین، در کنار جراحی در گلیوبلاستوما مولتی فرم عود کننده استفاده می شود. بعلاوه در درجات پیشرفته ی گلیومای بدخیم در کنار جراحی و پرتودرمانی، فرم ایمپلنت کارموستین تجویز می گردد.

کلرامبوسیل | Chlorambucil

قرص کلرامبوسیل جهت درمان لوکمی مزمن، لمفومای هاجکین و غیر هاجکین تجویز می گردد.

سیس پلاتین | Cisplatin

محلول تزریقی سیس پلاتین جهت درمان سرطان پیشرفته مثانه، درمان سرطان پیش رونده بیضه، درمان سرطان پیش رونده تخمدان در روند شیمی درمانی استفاده می شود.

سیکلوفسفاماید | Cyclophosphamide

از داروی سیکلوفسفاماید در درمان سرطان های مختلف خون، درمان سرطان سینه، تخمدان، آدنوکارسینوم و همچنین درمان سندرم نفروتیک مقاوم در کودکان استفاده می شود.

استراموستین | Estramustine

بهبود روند درمان سرطان پروستات متاستازدهنده

ایفوسفامید | Ifosfamide

درمان سرطان بیضه

لوموستین | Lomustine

کپسول لوموستین با ترکیب ضد تومور خود، جت درمان تومور مغزی و درمان هاجکین تجویز می گردد. این دارو در طبقه بندی بارداری در دسته D قرار دارد.