\ ترکیب ضد نئوپلاسم، عامل آلکیله کننده

ترکیب ضد نئوپلاسم، عامل آلکیله کننده

Antineoplastic Agent, Alkylating Agent


بوسولفان | Busulfan

داروی بوسولفان جهت درمان کمکی لوکمیای مایلوژن مزمن (CML) تجویز می گردد.

کربوپلاتین | Carboplatin

آمپول کربوپلاتین جهت درمان سرطان پیشرفته‌ی تخمدان تجویز می گردد.

کارموستین | Carmustine

فرم تزریقی آمپول کارموستین جهت درمان تومورهای مغزی (شامل گلیوبلاستوما، آستروسایتوما، گلیوما و اپندیموما) تجویز می گرد.

همچنین از ایمپلنت کارموستین، در کنار جراحی در گلیوبلاستوما مولتی فرم عود کننده استفاده می شود. بعلاوه در درجات پیشرفته ی گلیومای بدخیم در کنار جراحی و پرتودرمانی، فرم ایمپلنت کارموستین تجویز می گردد.

کلرامبوسیل | Chlorambucil

قرص کلرامبوسیل جهت درمان لوکمی مزمن، لمفومای هاجکین و غیر هاجکین تجویز می گردد.

سیس پلاتین | Cisplatin

محلول تزریقی سیس پلاتین جهت درمان سرطان پیشرفته مثانه، درمان سرطان پیش رونده بیضه، درمان سرطان پیش رونده تخمدان در روند شیمی درمانی استفاده می شود.

سیکلوفسفاماید | Cyclophosphamide

از داروی سیکلوفسفاماید در درمان سرطان های مختلف خون، درمان سرطان سینه، تخمدان، آدنوکارسینوم و همچنین درمان سندرم نفروتیک مقاوم در کودکان استفاده می شود.

استراموستین | Estramustine

بهبود روند درمان سرطان پروستات متاستازدهنده

ایفوسفامید | Ifosfamide

درمان سرطان بیضه

لوموستین | Lomustine

کپسول لوموستین با ترکیب ضد تومور خود، جت درمان تومور مغزی و درمان هاجکین تجویز می گردد. این دارو در طبقه بندی بارداری در دسته D قرار دارد.

ملفالان | Melphalan

داروی ملفالان جهت درمان تسکین دهنده میلوما و سرطان غیرقابل برداشت تخمدان، تجویز می گردد.

پربازدیدهای دارویی
دیازپام بنزودیازپین
سفتازیدیم آنتی‌بیوتیک، سفالوسپورین (نسل سوم)
تریامترن+هیدروکلروتیازید مُدر، ذخیره کننده‌ی پتاسیم مُدر، تیازیدی
آمونیوم هیدروکسید محصولات پوستی موضعی
سیتاگلیپتین+متفورمین ترکیب ضد دیابت، بیگوانید ترکیب ضد دیابت، مهارکننده دی پپتیدیل پپتیداز چهار (DPP-lV) پایین آورنده قند خون، خوراکی
پیروکسیکام داروی ضد التهاب غیر استروییدی (NSAID)، خوراکی
استیک اسید ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونتمحصولات موضعی پوستی
بیکالوتاماید رژیم شیمی‌درمانی، سرطان پروستات
دورزولامید مهارکننده کربنیک انیدراز ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم
تیزانیدین آگونیست آلفا2 آدرنرژیک
پروپیلن گلیکول ترکیب مربوط به گوش، ضد عفونت
واکسن تب زرد واکسن، زنده (ویروسی)
هماتینیک ویتامین، محلول در آب
ایزوکسوپرین گشادکننده عروق
دزلوراتادین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل دوم مشتق پیپریدین
ایزونیازید+ریفامپین آنتی بیوتیک، متفرقه