بنداموستین | Bendamustine

پودر تزریقی بنداموستین جهت درمان سرطان خون (‌CLL، NHL) تجویز می گردد.

بوسولفان | Busulfan

داروی بوسولفان جهت درمان کمکی لوکمیای مایلوژن مزمن (CML) تجویز می گردد.

کربوپلاتین | Carboplatin

کربوپلاتین برای درمان انواع سرطان (سرطان تخمدان) استفاده می شود. این یک داروی شیمی درمانی است که حاوی پلاتین است. این دارو برای کند کردن یا توقف رشد سلول های سرطانی استفاده می شود.

کارموستین | Carmustine

فرم تزریقی آمپول کارموستین جهت درمان تومورهای مغزی (شامل گلیوبلاستوما، آستروسایتوما، گلیوما و اپندیموما) تجویز می گرد.

همچنین از ایمپلنت کارموستین، در کنار جراحی در گلیوبلاستوما مولتی فرم عود کننده استفاده می شود. بعلاوه در درجات پیشرفته ی گلیومای بدخیم در کنار جراحی و پرتودرمانی، فرم ایمپلنت کارموستین تجویز می گردد.

کلرامبوسیل | Chlorambucil

قرص کلرامبوسیل جهت درمان لوکمی مزمن، لمفومای هاجکین و غیر هاجکین تجویز می گردد.

سیس پلاتین | Cisplatin

محلول تزریقی سیس پلاتین جهت درمان سرطان پیشرفته مثانه، درمان سرطان پیش رونده بیضه، درمان سرطان پیش رونده تخمدان در روند شیمی درمانی استفاده می شود.

سیکلوفسفاماید | Cyclophosphamide

از داروی سیکلوفسفاماید در درمان سرطان های مختلف خون، درمان سرطان سینه، تخمدان، آدنوکارسینوم و همچنین درمان سندرم نفروتیک مقاوم در کودکان استفاده می شود.

استراموستین | Estramustine

بهبود روند درمان سرطان پروستات متاستازدهنده

ایفوسفامید | Ifosfamide

درمان سرطان بیضه

لوموستین | Lomustine

کپسول لوموستین با ترکیب ضد تومور خود، جت درمان تومور مغزی و درمان هاجکین تجویز می گردد. این دارو در طبقه بندی بارداری در دسته D قرار دارد.