آرتمتر | Artemether

درمان عفونت های مالاريايي حاد و غیر پیشرفته در افراد مقاوم به داروي کلروکين

آرتمتر+لومفانترین | Artemether+ Lumefantrine

درمان عفونت های مالاريايي حاد و غیر پیشرفته در افراد مقاوم به داروي کلروکين

آرتسونات+سولفادوکسین+پیریمتامین | Artesunate+Sulphadoxine+Pyrimethamine

به همراه سولفونامید جهت پیشگیری از مالاریا و درمان توکسوپلاسموز

مفلوکین | Mefloquine

در درمان و پیشگیری از مالاریا

پروگوانیل | Proguanil

قرص آتوواکون+پروگوانیل جهت پيشگيري يا درمان مالارياي حاد و غير پيچيده تجویز می گردد.

پیریمتامین | Pyrimethamine

به همراه سولفونامید جهت پیشگیری از مالاریا و درمان توکسوپلاسموز

کینیدین | Quinidine

جلوگیری از عود فیبریلاسیون بطنی و تپش قلب، مهار آریتمی بطنی

توجه: به دلیل داشتن خواص آریتموژنیک، در موارد آریتمی های تهدید کننده زندگی استفاده شود. مصرف کینیدین به طور گسترده ای توسط سایر عوامل ضد آریتمی موثرتر/ایمن تر و سایر درمان های غیر دارویی جایگزین شده است. 

درمان مالاریا

کینین | Quinine

در ترکیب با سایر داروهای ضد مالاریا، برای درمان مالاریای مقاوم به کلروکین