آمفوتریسین ب | Amphotericin-B

آمفوتریسین ب، جهت درمان عفونت شدید سیستم عصبی مرکزی ایجاد شده توسط گونه های قارچی زیر تجویز می گردد:

  • گونه های کاندیدا
  • هیستوپلاسم کپسولاتوم
  • کریپتوکوکوس نئوفورمنس
  • گونه های آسپرژیلوس
  • درماتیدیدس بلستومایسیس درماتیدیس
  •  تورولوپسیس گلابراتا
  •  کوکسیدیودیس

بعلاوه از آمفوتریسین ب در، التهاب صفاق، شستشو جهت عفونت قارچی مثانه، استفاده در عفونت قارچی در بیمارانی که پیوند مغز استخوان داشته اند، مننژوانسفالیت آمیبی، عفونت آسپرژیلوسی چشم (تزریق داخل چشمی، کیست کاندیدایی (شستشوی مثانه)، به عنوان پیشگیری کننده از عفونت آسپرژیلوس در بیماران ضعیف به حالت سیستم ایمنی (داخل بینی)، مننژیت عود کننده (داخل نخاعی)، آرتریت کوکسیدیال (تزریق داخل مفصلی، تزریق عضلانی) تجویز می شود.

همچنین آمفوتریسین ب، بعد از پیوند مغز استخوان جهت کاهش خطر بیماری تهاجمی قارچی تجویز می گردد.

کسپو فانجین | Caspofungin

از آمپول کسپو فانجین دردرمان عفونت قارچی در بیمارانی که تحمل نسبت به سایر درمان ها ندارند یا بیماری عود کننده است، درمان عفونت قارچی کاندیدا (آبسه داخل شکمی، عفونت مری، التهاب صفاق)، و درمان عفونت قارچی در بیماران مبتلا به تب نوتروپنیک تجویز می شود.

فلوکونازول | Fluconazole

فلوکونازول جهت درمان عفونت قارچی کانديديازيس (ناحیه واژن، دهان، مری، دستگاه ادراري و ذات الريه)، درمان مننژیت و برای پیش گیری از عفونت های قارچی در موارد پیوند مغز استخوان تجویز می گردد.

وریکونازول | Voriconazole

در درمان عفونت‌های قارچی