فلوکونازول | Fluconazole

فلوکونازول جهت درمان عفونت قارچی کانديديازيس (ناحیه واژن، دهان، مری، دستگاه ادراري و ذات الريه)، درمان مننژیت و برای پیش گیری از عفونت های قارچی در موارد پیوند مغز استخوان تجویز می گردد.

فلوسیتوزین | Flucytosine

درمان کمکی عفونت قارچی سیستمیک (شامل عفونت خونی، اندوکاردیت، عفونت مجاری ادراری، مننژیت، عفونت ریوی) ایجاد شده توسط گونه کاندیدا و کریپتوکوکوس

ایتراکونازول | Itraconazole

کپسول: درمان عفونت های قارچی، از جمله قارچی شدن انگشتان دست و پا

محلول خوراکی: درمان کانديديازيس (نوعی بيماري قارچی)  دهان و مري

کتوکونازول | Ketoconazole

کتوکونازول جهت درمان عفونت هاي قارچي از جمله برفك دهان و عفونت هاي پوستي تجویز می گردد.

پساکونازول | Posaconazole

پیش گیری از عفونت های قارچی در افراد با ضعف سیستم ايمني و درمان بیماری قارچی دهان 

تربینافین | Terbinafine

تربینافین یک ضدقارچ است؛ که جهت درمان کچلی پا (عفونت قارچی پای ورزشکاران)، کچلی کشاله‌ی ران و کچلی بدن (عفونت قارچی کرم حلقوی) و کچلی رنگارنگ، تجویز می شود.

وریکونازول | Voriconazole

در درمان عفونت‌های قارچی