فلوکونازول | Fluconazole

فلوکونازول جهت درمان عفونت قارچی کانديديازيس (ناحیه واژن، دهان، مری، دستگاه ادراري و ذات الريه)، درمان مننژیت و برای پیش گیری از عفونت های قارچی در موارد پیوند مغز استخوان تجویز می گردد.

فلوسیتوزین | Flucytosine

درمان کمکی عفونت قارچی سیستمیک (شامل عفونت خونی، اندوکاردیت، عفونت مجاری ادراری، مننژیت، عفونت ریوی) ایجاد شده توسط گونه کاندیدا و کریپتوکوکوس

ایتراکونازول | Itraconazole

کپسول: درمان عفونت های قارچی، از جمله قارچی شدن انگشتان دست و پا

محلول خوراکی: درمان کانديديازيس (نوعی بيماري قارچی)  دهان و مري

کتوکونازول | Ketoconazole

کتوکونازول جهت درمان عفونت هاي قارچي از جمله برفك دهان و عفونت هاي پوستي تجویز می گردد.

پساکونازول | Posaconazole

پیش گیری از عفونت های قارچی در افراد با ضعف سیستم ايمني و درمان بیماری قارچی دهان 

تربینافین | Terbinafine

تربینافین برای درمان انواع خاصی از عفونت های قارچی (به عنوان مثال، ناخن دست یا پا) استفاده می شود. این دارو با توقف رشد قارچ عمل می کند. این دارو متعلق به دسته ای از داروهایی است که به عنوان ضد قارچ شناخته می شوند.

وریکونازول | Voriconazole

در درمان عفونت‌های قارچی