آلومینیوم+منیزیوم+سایمتیکون | Aluminium+Magnesium+Simethicone

قرص و شربت آلومنیوم منیزیم سایمتیکون

دایجستیو | Digestive

جهت نفخ

دایمتیکون | Dimethicone

این محصول برای تسکین علائم گاز اضافی گوارشی مانند آروغ ، نفخ و احساس فشار/ناراحتی در معده/روده استفاده می شود. دایمتیکون به شکستن حباب های گاز در روده کمک می کند.