\ پاد زهر (آنتی دوت)

پاد زهر (آنتی دوت)

Antidote


استیل سیستئین | Acetylcysteine

استیل سیستئین به عنوان پادزهر استامینوفن در مسمویت شدید با استامینوفن، خلط اور در بیماران ریوی متوسط تا شدید دارای خلط غلیظ، رفع عوارض ریوی بعد از جراحی و فیبروز سیستیک و مطالعات تشخیصی بیماری های ریوی تجویز می گردد.

استیل سیستئین+آسکوربیک اسید | Acetylcysteine+Ascorbic Acid

استیل سیستئین به عنوان پادزهر استامینوفن در مسمویت شدید با استامینوفن، خلط اور در بیماران ریوی متوسط تا شدید دارای خلط غلیظ، رفع عوارض ریوی بعد از جراحی و فیبروز سیستیک و مطالعات تشخیصی بیماری های ریوی تجویز می گردد.

آمیل نیتریت | Amyl Nitrite

گشاد کننده عروق کرونر قلبی جهت آنژین صدری

با تجویز ترکیبات نیترات جدید، استفاده از آمیل نیترات جهت آنژین صدری دیگر مورد ترجیح نیست. 

آتروپین | Atropine

داروی آتروپین در اشکال مختلف دارویی مانند قطره چشمی، پماد، آمپول و قرص وجود دارد.

موراد استفاده آمپول آتروپین

  • قبل از عمل جراحی جهت مهار بزاق و ترشحات
  • درمان برادی کاردی سینوسی
  • بلاک گره AV
  • پادزهر مسمویت بت آنتی کولینستراز ها (حشره کش های کرباماتی و ارگانوفسفره ای، عوامل عصبی)
  • درمان کمکی با آنتی کولینسترازها (مثل ادروفونیوم، نئوستیگمین)جهت کاهش عوارض آنها و برگرداندن اثر مهاری بر گیرنده های عصبی.

موراد استفاده قطره چشمی آتروپین

اتساع مردمک چشم و فلج شدن جسم مژگانی جهت معاینات چشمی و گشاد کردن پاپیلا در شرایط التهابی (مثل التهاب لایه عروقی چشم)

کلسی تونین | Calcitonin

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسی تونین سالمون | Calcitonin, Salmon

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسیم استات | Calcium Acetate

قرص استات کلسیم جهت کنترل افزایش فسفات خون در موارد نارسایی قلبی شدید تجویز می شود.

نکته: این قرص سبب جذب آلومینیوم نمی شود.

کلسیم کربنات | Calcium carbonate

کلسیم کربنات یک آنتی اسید است و جهت درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم یا هایپر فسفاتمی (به عنوان مثال، پوکی استخوان، نرم شدن استخوانها، نارسایی متوسط کلیوی، هیپوپاراتیروئیدیسم، پوکی استخوان بعد از یائسگی و نرمی استخوان در کودکان) و برای اتصال به فسفات تجویز می گردد.

دفروکسامین | Deferoxamine

داروی دفروکسامین جهت درمان کمکی مسمویت با آهن، درمان افزایش مزمن آهن پس از انتقال خون تجویز می گردد.

آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین | Digoxin Specific Antibody

درمان مسمومیت تهدید کننده زندگی با دیگوکسین:

مصرف زیاد دیگوکسین (بیش از ۱۰mg در بزرگسالان، بیش از ۰/۱ mg/kg  یا ۴ mg  در کودکان، جذب دیگوکسین باعث افزایش غلظت سرمی دیگوکسین به بیش از ۱۰ng/ml شود)

مصرف مداوم دیگوکسین که منجر به افزایش غلظت ثابت سرمی دیگوکسین به بیش از ۶ng/ml  در بزرگسالان و بیش از ۴ng/ml در کودکان شود. 

بروز تظاهرات مسمومیت با دیگوکسین به دلیل مصرف بیش از حد (مثل آریتمی بطنی تهدید کننده زندگی، برادی کاردی پیشرونده، بلاک قلبی درجه ۲ و درجه ۳ که به آتروپین پاسخگو نباشد، غلظت پتاسیم سرمی بیش از ۵/۵mEq/L در بزرگسالان یا بیش از ۶ mEq/L در کودکان باشد. 

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲