استیل سیستئین | Acetylcysteine

استیل سیستئین به عنوان پادزهر استامینوفن در مسمویت شدید با استامینوفن، خلط اور در بیماران ریوی متوسط تا شدید دارای خلط غلیظ، رفع عوارض ریوی بعد از جراحی و فیبروز سیستیک و مطالعات تشخیصی بیماری های ریوی تجویز می گردد.

استیل سیستئین+آسکوربیک اسید | Acetylcysteine+Ascorbic Acid

استیل سیستئین شکل استیله ال - سیستئین که یک آمینو اسید است می باشد. ال سیستئین در بدن تبدیل به متابولیت هایی می گردد که توانایی تحریک سنتز گلوتاتیون را دارد. گلوتاتیون نقش بسیار موثری در ازبین بردن رادیکالهای آزاد مخرب دارد و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی شناخته می شود.

نقش مهم گلوتاتیون در تنظیم بسیاری از عملکردهای مهم سلولی منجر شده است تا کاربردهای فراوانی از فرآورده های تولید کننده آن به اثبات برسد از جمله :

 • کمک به حفظ سیستم ایمنی در وضعیت مطلوب
 • خنثی کننده و جاذب رادیکالهای مخرب
 • سمیت زدایی بدن در انواع مسمومیت ها مانند مسمومیت با استامینوفن
 • حفاظت از بدن در مقابل آسیب های ناشی از رادیو درمانی و یا شیمی درمانی در انواع سرطان ها
 • تاثیر در حفظ سلامت عمومی زنان و مردان و افزایش میزان باروری
 • کاهش التهابات دستگاه تنفسی
 • رقیق کننده ی موثر ترشحات تنفسی وکمک کننده به دفع راحت تراخلاط تنفسی
 • کمک به بهبود عملکرد کلیه و محافظت از سلول های کلیوی
 • کمک به حفظ درخشندگی پوست

ساشه موکوسیل شرکت ایران دارو

آمیل نیتریت | Amyl Nitrite

گشاد کننده عروق کرونر قلبی جهت آنژین صدری

با تجویز ترکیبات نیترات جدید، استفاده از آمیل نیترات جهت آنژین صدری دیگر مورد ترجیح نیست. 

آتروپین | Atropine

داروی آتروپین در اشکال مختلف دارویی مانند قطره چشمی، پماد، آمپول و قرص وجود دارد.

موراد استفاده آمپول آتروپین

 • قبل از عمل جراحی جهت مهار بزاق و ترشحات
 • درمان برادی کاردی سینوسی
 • بلاک گره AV
 • پادزهر مسمویت بت آنتی کولینستراز ها (حشره کش های کرباماتی و ارگانوفسفره ای، عوامل عصبی)
 • درمان کمکی با آنتی کولینسترازها (مثل ادروفونیوم، نئوستیگمین)جهت کاهش عوارض آنها و برگرداندن اثر مهاری بر گیرنده های عصبی.

موراد استفاده قطره چشمی آتروپین

اتساع مردمک چشم و فلج شدن جسم مژگانی جهت معاینات چشمی و گشاد کردن پاپیلا در شرایط التهابی (مثل التهاب لایه عروقی چشم)

کلسی تونین | Calcitonin

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسی تونین سالمون | Calcitonin, Salmon

آمپول کلسی تونین در درمان تغییر شکل دادن استخوان

درمان کمکی برای افزایش کلسیم

درمان پوکی استخوان در خانمهایی که بیش از 5 سال است که یائسه شده اند تجویز می گردد.

کلسیم استات | Calcium Acetate

قرص استات کلسیم جهت کنترل افزایش فسفات خون در موارد نارسایی قلبی شدید تجویز می شود.

نکته: این قرص سبب جذب آلومینیوم نمی شود.

کارگلومیک اسید | Carglumic Acid

درمان کمکی هایپرآمونیای شدید و درمان نگهدارنده هایپرآمونیای مزمن به دلیل نقص آنزیم های کبدی (N-acetylglutamate synthase)

دفروکسامین | Deferoxamine

داروی دفروکسامین جهت درمان کمکی مسمویت با آهن، درمان افزایش مزمن آهن پس از انتقال خون تجویز می گردد.

آنتی بادی اختصاصی دیگوکسین | Digoxin Specific Antibody

درمان مسمومیت با دیگوکسین تهدید کننده یا بالقوه تهدید کننده زندگی ، از جمله:

• مصرف دیگوکسین حاد (یعنی> 10 میلی گرم در بزرگسالان ؛> 0.1 میلی گرم بر کیلوگرم یا> 4 میلی گرم در کودکان ؛ مصرف آن منجر به غلظت سرمی بیش از 10 نانوگرم بر میلی لیتر می شود)

• بلع های مزمن که منجر به غلظت دیگوکسین حالت پایدار> 6 نانوگرم/میلی لیتر در بزرگسالان یا> 4 نانوگرم/میلی لیتر در کودکان می شود.

• تظاهرات مسمومیت با دیگوکسین به دلیل مصرف بیش از حد (به عنوان مثال ، آریتمی های بطنی تهدید کننده زندگی ، برادی کاردی پیشرونده ، انسداد قلب درجه دوم یا سوم که به آتروپین پاسخ نمی دهد ، پتاسیم سرمی> 5.5 میلی اکیو لیتر در لیتر در بزرگسالان یا> 6 میلی اکی وال/لیتر در کودکان )