ليناگليپتين | Linagliptin

لیناگلیپتین با رژیم غذایی مناسب و برنامه ورزشی و احتمالاً با داروهای دیگر برای کنترل قند خون بالا در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده می شود.
کنترل قند خون بالا از آسیب کلیه ، نابینایی ، مشکلات عصبی ، از دست دادن اندام ها و مشکلات عملکرد جنسی جلوگیری می کند. کنترل صحیح دیابت همچنین ممکن است خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش دهد.

لیناگلیپتین یک داروی دیابت است که با افزایش سطح مواد طبیعی به نام اینکرتین عمل می کند. اینکرتین ها با افزایش ترشح انسولین ، به ویژه بعد از غذا ، به کنترل قند خون کمک می کنند. آنها همچنین میزان قند کبد شما را کاهش می دهند.

متفورمین+لیناگلیپتین | Metformin+Linagliptin

کنترل دیابت نوع 2 ( غیروابسته به انسولین)، به عنوان درمان همراه با رعایت رژیم غذایی و ورزش در بیمارانی که با تک درمانی متفورمین یا لیناگلیپیتن به  کنترل کافی قند خون نرسیده اند.

سیتاگلیپتین | Sitagliptin

سیتاگلیپتین با رژیم غذایی مناسب و برنامه ورزشی و احتمالاً با داروهای دیگر برای کنترل قند خون بالا در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده می شود. کنترل قند خون بالا از آسیب کلیه ، نابینایی ، مشکلات عصبی ، از دست دادن اندام ها و مشکلات عملکرد جنسی جلوگیری می کند. کنترل صحیح دیابت همچنین ممکن است خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را کاهش دهد.

سیتاگلیپتین یک داروی دیابت است که با افزایش سطح مواد طبیعی به نام اینکرتین عمل می کند. اینکرتین ها با افزایش ترشح انسولین ، به ویژه بعد از غذا ، به کنترل قند خون کمک می کنند. آنها همچنین میزان قند کبد شما را کاهش می دهند.

سیتاگلیپتین+متفورمین | Sitagliptin+Metformin

مدیریت دیابت شیرین نوع 2(غیروابسته به انسولین،NIDDM) بعنوان کمک به رژیم و ورزش، نمیتواند بصورت مناسبی توسط مونوتراپی متفورمین و سیتاگلیپتین کنترل شود.