فلوکستین | Fluoxetine

از این دارو در درمان افسردگی، در درمان پرخوری عصبی، وسواس، کسلی قبل از قاعدگی، اختلالات اعصاب استفاده میشود. فلوکستین یک مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) است. SSRIs با کمک به بازگرداندن تعادل برخی از مواد طبیعی در مغز (انتقال دهنده های عصبی مانند سروتونین) عمل می کنند.

فلوکستین ممکن است اضطراب را کاهش دهد ، خلق و خو ، خواب ، اشتها و سطح انرژی شما را بهبود بخشد و ممکن است به بازیابی علاقه شما به زندگی روزمره کمک کند.

فلووکسامین | Fluvoxamine

درمان بیماری وسواس

پاروکستین | Paroxetine

پاروکستین برای درمان افسردگی ، حملات پَنیک ، وسواس (OCD) ، اختلالات اضطرابی و اختلال استرس پس از سانحه استفاده می شود.

این دارو با کمک به بازگرداندن تعادل یک ماده طبیعی خاص (سروتونین) در مغز عمل می کند. پاروکستین به عنوان مهار کننده انتخابی بازجذب سروتونین (SSRI) شناخته می شود.

این دارو ممکن است خلق و خو ، خواب ، اشتها و سطح انرژی شما را بهبود بخشد و ممکن است به بازیابی علاقه شما به زندگی روزمره کمک کند و همچنین ممکن است ترس ، اضطراب ، افکار ناخواسته و تعداد حملات پانیک را کاهش دهد. همچنین ممکن است میل به انجام کارهای مکرر (اجبارهایی مانند شستن دست ها ، شمارش و بررسی) را که در زندگی روزمره اختلال ایجاد می کند را ، کاهش دهد.

سرترالین | Sertraline

درمان افسردگی، اختلال وسواسی-اجباری (OCD)، اختلال پانیک (وحشت‌زدگی)، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، اختلال ملال پیش از قاعدگی (PMDD)، اختلال اضطراب اجتماعی

این دارو باعث بهبود روحیه و احساس سرزندگی در شما می شود. سرترالین یک داروی ضد افسردگی است که با بازگرداندن تعادل مواد شیمیایی طبیعی (انتقال دهنده های عصبی) در مغز اثر می کند.