آتروپین | Atropine

داروی آتروپین در اشکال مختلف دارویی مانند قطره چشمی، پماد، آمپول و قرص وجود دارد.

موراد استفاده آمپول آتروپین

  • قبل از عمل جراحی جهت مهار بزاق و ترشحات
  • درمان برادی کاردی سینوسی
  • بلاک گره AV
  • پادزهر مسمویت بت آنتی کولینستراز ها (حشره کش های کرباماتی و ارگانوفسفره ای، عوامل عصبی)
  • درمان کمکی با آنتی کولینسترازها (مثل ادروفونیوم، نئوستیگمین)جهت کاهش عوارض آنها و برگرداندن اثر مهاری بر گیرنده های عصبی.

موراد استفاده قطره چشمی آتروپین

اتساع مردمک چشم و فلج شدن جسم مژگانی جهت معاینات چشمی و گشاد کردن پاپیلا در شرایط التهابی (مثل التهاب لایه عروقی چشم)

بنزتروپین | Benztropine

از موارد مصرف قرص بنزتروپین می توان به درمان کمکی پارکینسون، درمان عوارض خارج هرمی ( عوارض شبه پارکینسون) ناشی از دارو ( به جز دیسکینزی تاخیری - نوعی اختلال حرکت) اشاره نمود.

دی سیکلومین | Dicyclomine

درمان سندرم روده تحریک پذیر

ایپراتروپیوم | Ipratropium

گشاد کننده برونش در گرفتگی برونش، در بیماران مبتلا به بیماری مزمن گرفتگی انسدادی ریوی 

ایپراتروپیوم+فنوترول | Ipratropium+Fenoterol

درمان گرفتگی برونش وابسته به آسم برونشیال و بیماری احتقانی ریوی مزمن

ایپراتروپیوم+سالبوتامول | Ipratropium+Salbutamol

گشاد کننده برونش در گرفتگی برونش، در بیماران مبتلا به بیماری مزمن گرفتگی انسدادی ریوی 

پروپنتلین | Propantheline

قرص پروپنتلین با کاهش ترشحات معده جهت درمان کمکی زخم معده تجویز می شود.

اسکوپولامین | Scopolamine

باز اسکوپولامین: ترانسدرمال: جلوگیری از تهوع/استفراغ مرتبط با بیماری حرکت و به هوش آمدن بعد از بیهوشی و عمل

اسکوپولامین هیدروبروماید: تزریقی: استفاده قبل از عمل برای ایجاد فراموشی، سداسیون، آرامبخشی، اثرات ضد استفراغ و کاهش ترشحات تنفسی و بزاق

اسکوپولامین بوتیل بروماید: خوراکی/تزریقی: درمان اسپاسم ماهیچه‌های صاف سیستم تناسلی-ادراری و سیستم گوارشی، فرم تزریقی همچنین ممکن است قبل از اعمال رادیولوژی/تشخیصی برای جلوگیری از اسپاسم استفاده شود.

سولیفناسین | Solifenacin

قرص سولیفناسین جهت درمان مثانه بیش فعال با علایم تکرر ادرار، اورژانسی بودن یا بی اختیاری ادرار تجویز می گردد.