داکسی سیکلین | Doxycycline

تتراسیکلین | Tetracycline

درمان عفونت های باکتریائی، کاربرد در جوش صورت، برونشيت مزمن، درمان گنوره و سفلیس در موارد حساسیت به پنی سیلین، به عنوان بخشی از رژیم درمانی زخم روده (ناشی از هليکوباکتر پيلوري)