باسیتراسین | Bacitracin

باسیتراسین در درمان عفونت باکتریایی (شامل باسیل های گرم مثبت) تجویز می شود.

به دلیل خطر سمیت مصرف سیستمیک و شستشو با آن، بایستی محدود به شرایطی باشد که استفاده از جایگزین امکان پذیر نباشد. 

كاپرئومايسين | Capreomycin

آمپول كاپرئومايسين در درمان سل همراه با حداقل يك داروي ضد سل ديگر تجویز می گردد.

کلرامفنیکل | Chloramphenicol

کلرامفنیکل جهت درمان عفونتهای جدی که به آنتی بیوتیکهای کمتر سمی مقاوم هستند یا وقتی نفوذ آن به محل عفونت بیشتر از بقیه آنتی‌بیوتیکها تجویز می گردد.

کولستیمتات | Colistimethate

از آمپول کولستیمتات جهت درمان عفونت در عفونت های مقاوم یا افراد حساس به سایر آنتی بیوتیک ها استفاده می شود.

سیکلوسرین | Cycloserine

داروی سیکلوسرین جهت درمان کمکی در سل تجوز می گردد.

اتامبوتول+ایزونیازید+پیرازینامید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Pirazinamide+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

اتامبوتول+ایزونیازید+ریفامپین | Ethambutol+Isoniazid+Rifampin

درمان سل ریوی به همراه سایر داروهای ضد سل

فسفومایسین | Fosfomycin

 • این دارو از دسته آنتی بیوتیک ها می باشد که برای درمان عفونت مثانه در زنان (مانند التهاب حاد مثانه یا عفونت های قسمت پایینی دستگاه ادراری) استفاده می شود.
   
 • این دارو با توقف رشد باکتری ها عمل می کند.
   
 • این آنتی بیوتیک فقط عفونت های باکتریایی را درمان می کند و برای عفونت های ویروسی (مانند سرماخوردگی، آنفولانزا) موثر نخواهد بود.  
   
 • استفاده از هر نوع آنتی بیوتیک در صورت عدم نیاز می تواند باعث شود تا در عفونت های بعدی، دارو مؤثر نباشد.
   
 • فسفومایسین نباید برای درمان عفونت های خارج مثانه (مانند عفونت های کلیوی) استفاده شود.
   

فوزيديك اسيد | Fusidic Acid

مصرف موضعي: درمان اوليه و ثانويهء عفونت هاي پوستي كه  توسط ارگانيسم هاي مستعد ايجاد شده است.

مصرف چشمي: درمان عفونت هاي سطحي چشم و ملتحمه كه توسط ارگانيسم هاي مستعد ايجاد شده است.