دیزوپیرامید | Disopyramide

در درمان آریتمی تهدیدکننده‌ی زندگی

پروکائین آمید | Procainamide

موارد مصرف داروی پروکائین آمید که به شکل آمپول و یا کپسول تجویز می گردد و در دسته ترکیب ضد آریتمی، کلاس la قرار دارد، وابسته به شکل دارویی آن متفاوت است:

  • تزریق داخل رگی پروکائین آمید جهت درمان آریتمی بطنی تهدید کننده زندگی تجویز می گردد.
  • قرص یا کپسول پروکائین آمید جهت درمان آریتمی فوق بطنی استفاده می شود.

توجه: درمان فیبریلاسیون دهلیزی زمانی که درمان اولیه موثر واقع نشود و استفاده در تاکی کاردی دهلیزی پاروکسیزومال زمانی که تحریک رفلاکس و یا سایر اقدامات موثر نباشد. 

کینیدین | Quinidine

جلوگیری از عود فیبریلاسیون بطنی و تپش قلب، مهار آریتمی بطنی

توجه: به دلیل داشتن خواص آریتموژنیک، در موارد آریتمی های تهدید کننده زندگی استفاده شود. مصرف کینیدین به طور گسترده ای توسط سایر عوامل ضد آریتمی موثرتر/ایمن تر و سایر درمان های غیر دارویی جایگزین شده است. 

درمان مالاریا