آملودیپین | Amlodipine

قرص آملودیپین در درمان فشاری خون بالا، درمان آنژین پایدار مزمن و علامتی، درمان آنژین ناشی از تنگ شدن عروق که تائید شده یا مشکوک است (پرینزمتال)، جلوگیری از بستری شدن بیمار قلبی-عروقی که بیماری آن اثبات شده (این مورد محدود به بیماران بدون سابقه ایست قلبی و یا میزان پمپاژ خون کمتر از ۴۰% می باشد) تجویز می گردد.

آملودیپین+والزارتان | Amlodipine + Valsartan

درمان پرفشاری خون

آمیل نیتریت | Amyl Nitrite

گشاد کننده عروق کرونر قلبی جهت آنژین صدری

با تجویز ترکیبات نیترات جدید، استفاده از آمیل نیترات جهت آنژین صدری دیگر مورد ترجیح نیست. 

آتنولول | Atenolol

قرص آتنولول جهت درمان فشار خون، در درمان آنژین تجویز می گردد.

دیلتیازم | Diltiazem

خوراکی: کنترل فشار خون، درمان آنژین پایدار مزمن، آنژین ناشی از گرفتگی عروق قلبی

تزریقی: کنترل تاکی کاردی و نامنظمی ضربان قلب

ایزوسورباید | Isosorbide

پیشگیری و درمان آنژین صدری

توجه: به دلیل شروع اثر آهسته، داروی انتخابی برای درمان حمله حاد آنژینی نیست.

متوپرولول | Metoprolol

درمان آنژین صدری، افزایش فشار خون

نیفدیپین | Nifedipine

قرص و یا کپسول نیفدیپین جهت در درمان آنژین (درد قفسه سینه) و فشارخون تجویز می گردد.

نیتروگلیسرین | Nitroglycerin

درمان یا پیشگیری از آنژین صدری

مصرف داخل وریدی (IV): درمان یا پیشگیری از آنژین صدری؛ نارسایی قلبی حاد جبران نشده (مخصوصا وقتی با انفارکتوس قلبی حاد مرتبط باشد)؛ افزایش فشار خون قبل از عمل (مخصوصا طی جراحی قلبی عروقی)؛ القای هایپوتنشن در طی عمل

مصرف داخل مقعدی (پماد Rectiv): درمان درد متوسط تا شدید مربوط به شقاق مقعدی مزمن

پروپرانولول | Propranolol

مديريت پرفشاري خون،آنژين، فئوكروموسايتوما،لرزش اساسي،آريتمي، تاكي كاردي، پيشگيري از سكته قلبي، پيشگيري از سردرد ميگرني، درمان علامتي تنگي دريچه آئورت