دانازول | Danazol

داروی دانازول جهت درمان اندومتریوز، بیماری فیبروسیستیک سینه، آنژیوادما ارثی تجویز می گردد.

متیل تستسترون | Methyltestosterone

مردان: کم کاری غدد جنسی، تاخیر در بلوغ، ناتوانی جنسی، بحران علایم دوران یائسگی زن

زنان: درمان کمکی سرطان سینه متاستاز دهنده

 

اکساندرولون | Oxandrolone

درمان کمکی به افزایش وزن پس از کاهش وزن ناشی از عمل جراحی گسترده، عفونت های مزمن، یا ترومای شدید،و در برخی بیمارانی که بدون علت پاتوفیزیولوژیک نمی توانند وزن طبیعی را بدست بیاورند؛ متعادل کردن کاتابولیسم پروتئین در مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئید؛ تسکین درد استخوان ناشی از پوکی استخوان 

تستوسترون | Testosterone

فرم تزریقی تستوسترون، به عنوان درمان جایگزین آندروژن در بلوغ به تاخیر افتاده‌ی مردان؛ کم کاری غدد جنسی، سرطان متاستاتیک پستان زنان که غیر قابل جراحی است (فقط فرم انانتات) تجویز می شود.

همچنین فرم پِلِت تستوسترون نیز، درمان جایگزین آندروژن در بلوغ به تاخیر افتاده‌ی مردان؛ کم کاری غدد جنسی است کاربرد دارد.

سیستم داخل گونه‌ای، ژل موضعی، محلول موضعی، سیستم ترانس‌درمال تستوسترون جهت کم کاری غدد جنسی در مردان کاربرد دارد.

کپسول تستوسترون(در آمریکا موجود نیست) جهت شرایط مرتبط با کمبود یا عدم وجود تستوسترون درون‌زاد استفاده میشود.