یدوکینول | Iodoquinol

درمان آمبیاز حاد و متوسط روده ای، کیست، درمان کیست گذرا انگلی، جهت درمان آبسه کبدی یا هپاتیت آمیبی موثر نمی باشد. 

مترونیدازول | Metronidazole

داروی مترونیدازول جهت درمان عفونت قارچی و میکروبی در شرایط خاص، به عنوان بخشی از رژیم ترکیبی هلیکو باکتر پیلوری جهت کاهش وقوع مجدد زخم دوازده، تجوز می گردد. 

این شرایط عبارتند از:

  • آمبیاز با علامت یا بدون علامت
  • عفونت های پوستی و ساختارهای مربوط به پوست
  • عفونت های استخوان و مفاصل
  • عفونت سیستم عصبی
  • عفونت داخلی قلب
  • عفونت زنانه
  • عفونت داخل شکمی (به عنوان بخشی از یک رژیم درمانی)
  • عفونت سیستم تنفسی
     

پارومو مایسین | Paromomycin

درمان امیبیازیس حاد و مزمن روده ای و کمای هپاتیکی

تینیدازول | Tinidazole

درمان عفونت واژینال توسط انگل تریکوموناس، درمان عفونت روده توسط انگل ژیاردیا، درمان آمیبیازیس روده و آبسه کبدی توسط انگل انتامیبا هیستولیتیکا، درمان عفونت های باکتریایی واژن توسط گونه های باکتریوئید، گاردنلا واژینالیس، و پریوتلا در زنانی که باردار نیستند.