دکسترومتورفان+سودوافدرین | Dextromethorphan+Pseudoephedrine

درمان علامتی سرفه‌ای که بر اثر سرماخوردگی یا محرکهای استنشاقی به وجود آمده است.

افدرین | Ephedrine

درمان احتقان بینی، درمان افت فشار خون ایجاد شده بر اثر بیهوشی

اپی‌نفرین | Epinephrine

از داروی اپی‌نفرین جهت درمان گرفتگی برونش، آسم برونشیال، التهاب حنجره و نای، واکنش های حساسیتی، ایست قلبی، اضافه کردن به بیهوش کننده های موضعی جهت کاهش جذب سیستمیک بیهوشی های موضعی و داخل نخاعی و افزایش مدت زمان عملکرد و کاهش خون ریزی سطحی استفاده می شود.

اکسپکتورانت | Expectorant

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

اکسپکتورانت+کدئین | Expectorant+Codeine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

لوراتادین+سودوافدرین | Loratadine+Pseudoephedrine

قرص آهسته رهش لوراتادین+سودوافدرین جهت تسکین موقتی علایم رینیت آلرژیک فصلی، بقیه‌ی آلرژی‌های تنفسی یا سرماخوردگی جویز می گردد.

نور اپی نفرین | Norepinephrine

درمان شوکی که پس از جایگزینی حجم کافی مایعات همچنان ادامه یابد، کاهش فشار خون شدید

سودوافدرین | Pseudoephedrine

درمان علامتی احتقان بینی به دلیل سرماخوردگی، آلرژی، سینوزیت، همچنین باعث بهبود آبریزش بینی می شود.