استامینوفن+کلرفنیرامین+دکسترومتورفان+فنیل‌افرین | Acetaminophen+Chlorpheniramine+Dextrometorphan+Phenylephrine

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین | Acetaminophen+Diphenhydramine+phenylephrine

این دارو جهت تسکین موقت علایم تب یونجه و سرماخوردگی، شامل احتقان و درد/احساس فشار در بینی یا سینوس، سردرد، عطسه، آبریزش بینی، خارش و آبریزش چشم، گلودرد، تب، سرفه و دردهای جزیی تجویز می گردد.

سرماخوردگی بزرگسالان (دکونژستانت+ضددرد) | Adult Cold

استامینوفن یک داروی آزاد جهت تسکین و درمان درد و تب ضعیف تا متوسط در دسترس است. همچنین جهت درمان دردهای متوسط تا شدید، مصرف وریدی تجویز می گردد.

کلرفنیرامین+فنیل‌افرین | Chlorpheniramine +phenylephrine

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

کلرفنیرامین+گایافنزین+فنیل‌افرین | Chlorpheniramine+Guaifenesin+Phenylephrin

کلروفنیرامین جهت کنترل آبریزش بینی به دلیل آلرژی فصلی یا سالیانه و یا سایر علایم آلرژی از جمله خارش تجویز می گردد.

کلونیدین | Clonidine

داروی کلونیدین به اشکال دارویی مختل وجود دارد که هر یک عملکرد خاصی دارد:

  1. کلونیدین فرم سریع رهش: کنترل افزایش فشار خون
  2. کلونیدین فرم پیوسته رهش: کنترل بیش فعالی، کنترل افزایش فشار خون
  3. کلونیدین تزریق اپی دورال: مصرف به همراه اپیوئید ها جهت کنترل دردهای شدید در بیماران سرطانی، موثر در کنترل دردهای نوروپاتی
  4. کلونیدین پچ پوستی: کنترل افزایش فشار خون

کدئین+گایافنزین+فنیل‌افرین | Codeine+Guaifenesin+Phenylephrin

قرص کدئین جهت درمان دردهای ملایم تا متوسط تجویز می گردد.

دگزمدتومیدین | Dexmedetomidine

ایجاد آرام بخشی در بیمارانی که به کمک سیستم مکانیکی و لوله در بخش مراقبت های ویژه تنفس می کنند. بعلاوه جهت ایجاد آرام بخشی قبل از عمل جراحی و سایر فرآیندها در سایر بیماران که بدون لوله تنفس می کنند، از محلول تزریق دگزمدتومیدین استفاده می شود.

متیل دوپا | Methyldopa

کنترل فشار خون متوسط تا شدید

فنیل‌افرین | Phenylephrine

درمان افت فشار خون، کاربرد در موارد شوک، کاربرد در بی دردی موضعی، کاربرد در تاکی کاردی فوق بطني، کاربرد به عنوان ضد احتقان