آداپالن | Adapalene

از آداپالن به صورت موضعی در درمان آکنه (جوش) استفاده می شود.

بنزوئيل پروكسايد | Benzoyl Peroxide

بنزوئيل پروكسايد در دسته ضد آکنه قرار گرفته و به اشکال دارویی ژل، صابون و لسیون تجویز میگردد. از این دارو جهت درمان آكنه ولگاريس و آكنه روزاسه خفيف تا متوسط استفاده می شود.

بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین | Benzoyl Peroxide+Clindamycin

ژل بنزوئیل پروکساید+کلیندامایسین جهت درمان موضعی جوش تجویز می گردد.

اریترومایسین | Erythromycin

درمان عفونت های باکتریائی، استفاده همراه با نيومايسين برای آلودگی زدایی دستگاه گوارش

اریترومایسین+آزلائیک اسید | Erythromycin+Azelaic Acid

  • Azelex: درمان جوش التهابی متوسط تا شدید
  • Finacea: درمان پاپول و پاسچول ملایم تا متوسط

اریترومایسین+بنزوییل پروکساید | Erythromycin+Benzoyl peroxide

بنزوئيل پروكسايد در دسته ضد آکنه قرار گرفته و به اشکال دارویی ژل، صابون و لسیون تجویز میگردد. از این دارو جهت درمان آكنه ولگاريس و آكنه روزاسه خفيف تا متوسط استفاده می شود.

ایزوترتینوئین | Isotretinoin

درمان جوش های شدید که به درمان های رایج جواب نمی دهند. 

سالیسیلیک اسید | Salicylic Acid

به صورت موضعی در کنترل درماتیت سبوره یا سوریازیس بدن و سر، شوره‌ی سر و بقیه درماتوزهای پوسته ریزی دهنده؛ همچنین برای برطرف کردن زگیل، میخچه و پینه استفاده میشود؛ آکنه

سولفاستامید | Sulfacetamide

قطره چشمی سولفاستامید جهت پیشگیری و درمان عفونت ملتحمه چشم، زخم قرنیه و درمان تراخم به همراه سولفونامیدها تجویز می گردد.

گوگرد | Sulfur

درمان کمکی جوش (اکنه روزاسه، اکنه وولگاریس، سبوریک درماتیت)