\ اطلاعات دارویی

هیدروکسی پروژسترون | Hydroxyprogesteron

کاهش خطر باروری زودرس در خانم هایی که تک قلو دارند و در آنها خطر زایمان زودرس ناگهانی (زایمان قبل از ۳۷ هفته) در تک قلوزایی های قبلی وجود داشته است.  

مدروکسی پروژسترون | Medroxyprogesterone

درمان قطع قاعدگی یا خون ریزی غیرعادی رحم به دلیل عدم تعادل هورمونی، درمان زخیم شدن رحم در خانم های یائسه که استروژن دریافت می کنند، پیشگیری از بارداری، کنترل درد اندومتریوز، درمان کمکی کارسینوما اندومتر

مجسترول | Megestrol

داروی مجسترول به عنوان درمان کمکی سرطان سینه و اندومتر، درمان بی اشتهایی، ضعف بنیه و همچنین کاهش وزن قابل توجه، بدون توجیه در بیماران ایدزی تجوز می گردد.

پروژسترون | Progesterone

خوراکی: پیشگیری از هایپرپلازیای اندومتر در خانم های یائسه که قرص استروژن کانژوگه دریافت می کنند، قطع خون ریزی ثانویه

عضلانی: قطع خون ریزی، خون ریزی غیر عادی رحم به دلیل اختلال هورمونی 

ژل داخل واژن: بخشی از تکنولوژی ایجاد باروری جهت خانم های نابارور با کمبود پروژسترون، قطع خون ریزی ثانویه

قرص واژینال: بخشی از  تکنولوژی ایجاد باروری در خانم های نابارور با کمبود پروژسترون

از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲