اطلاعات دارویی معتبر

اطلاعات و منابع دارویی موجود در سیبویه از انتشارات معتبری همچون Mayo Clinic, Wolters Kluwer, Medscape, Elsevier و ... توسط متخصصین محتوا رشته های پزشکی و داروسازی گردآوری و بروز می شوند. دقت ما در حفظ اصالت اطلاعات متضمن یافتن دقیق ترین و معتبرترین اطلاعات پزشکی با یک جستجوی ساده در سیبویه است. این اطلاعات شامل موارد مصرف دارو ها، تداخلات دارویی، نحوه مصرف و ... میباشد.

پربازدیدهای دارویی
آیوپرومید مواد حاجب یددار مواد حاجب/رادیولوژی (غیر یونی، اسمولالیته پایین)
میتوتان ترکیب ضد تومور، متفرقه
پیریدوستیگمین مهارکننده استیل کولین استراز
دومپریدون آنتاگونیست دوپامین ترکیب گوارشی، پروکینتیک
آریپیپرازول ترکیب ضد جنون، آتیپیکال
لیوتیرونین فرآورده‌های تیروئید
پروپنتلین ترکیب آنتی کولینرژیک
اکسی متولون استرویید آنابولیک
گادوبوترول ترکیب تشخیصی مواد حاجب حاوی گادولینیوم مواد حاجب/رادیولوژیک (غیر یونی، اسمولالیته بالا) مواد حاجب/رادیولوژیک، ترکیب پارامغناطیس
داناپاروئید ضد انعقاد هپارینوئید (مشابه هپارین)
استراموستین ترکیب ضد نئوپلاسم، ترکیب آلکیله کننده ترکیب ضد نئوپلاسم، هورمون ترکیب ضد نئوپلاسم، هورمون (استروژن/نیتروژن موستارد)
تری پاراتاید آنالوگ هورمون پاراتیرویید
سدیم سیترات ترکیب قلیایی کننده، خوراکی
دکستروز پادزهر، افت قند خون تغذیه درون وریدی
وین بلاستین ترکیب ضد تومور، با منشا طبیعی (گیاه) ترکیب ضد تومور، آلکالوییدهای وینکا
پگ فیلگراستیم فاکتور محرک رشد کلونی
/