پرالیدوکسیم

Pralidoxime

مشخصات داروی پرالیدوکسیم


 • نام های تجاری خارجی Pralidoxime
  • Protopam®
 • دسته دارویی پرالیدوکسیم
 • مصرف پرالیدوکسیم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف پرالیدوکسیم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف پرالیدوکسیم


 • Pralidoxime

 • موارد استفاده پرالیدوکسیم
 • درمان ضعف عضلانی، افت تنفسی به دلیل مسمویت با آفت کش ها و مواد شیمیایی (عوامل عصبی) استیل کولین استرازهای ارگانوفسفاتی، کنترل مسمویت با داروهای استیل کولین استرازی که جهت درمان میاستنی گراویس استفاده می شوند (مثل آمبنونیم، نئوستیگمین، پیریدوستیگمین). 

  برچسب پرالیدوکسیم


  محصولات تجاری پرالیدوکسیم در ایران


  Sanofi-aventis S.p.a.
 • کنتراتیون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی پرالیدوکسیم (بصورت متیل سولفات))
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی پرالیدوکسیم

  1 g

  پودر برای تزریق

  200 mg

  پودر برای تزریق


  داروهای مرتبط