پرالیدوکسیم

Pralidoxime
Pralidoxime

موارد استفاده پرالیدوکسیم

درمان ضعف عضلانی، افت تنفسی به دلیل مسمویت با آفت کش ها و مواد شیمیایی (عوامل عصبی) استیل کولین استرازهای ارگانوفسفاتی، کنترل مسمویت با داروهای استیل کولین استرازی که جهت درمان میاستنی گراویس استفاده می شوند (مثل آمبنونیم، نئوستیگمین، پیریدوستیگمین). 

نام های تجاری خارجی
 • Protopam®
دسته دارویی

پادزهر

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Serb
 • کنتراتیون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 200 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی پرالیدوکسیم (بصورت متیل سولفات))
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  1 g

  پودر برای تزریق

  200 mg

  پودر برای تزریق