پتاسیم یدید

Potassium Iodide

مشخصات داروی پتاسیم یدید


 • نام های تجاری خارجی Potassium Iodide
  • iOSAT™ [OTC]
  • SSKI®
  • ThyroSafe® [OTC]
  • Thyroshield® [OTC]
 • دسته دارویی پتاسیم یدید
 • مصرف پتاسیم یدید در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: D شواهد مثبت بر وجود خطر در صورت استفاده وجود دارد.

توصیه مصرف پتاسیم یدید


 • Potassium Iodide

 • موارد استفاده پتاسیم یدید
 • به عنوان اکسپکتورانت جهت درمان بیماری ریوی مزمن که با خلط همراه است، مهار برداشت ایزوتوپ های رادیواکتیو ید 

 • توصیه مصرف پتاسیم یدید
 • دارو را در شیر، آب یا آب میوه بخورید و با غذا مصرف کنید تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد. ممکن است موارد ذیل را ایجاد کند:طعم فلزی، تهوع، استفراغ، درد دندان یا لثه یا غدد،  تب، سردرد، درد مفاصل، گیجی، خستگی. در صورت بروز موارد ذیل، دارو را قطع کنید و گزارش کنید: تورم لب، دهان، زبان، سخت نفس کشیدن، سخت بلعیدن، درد قفسه سینه یا تپش قلب،  ضعف عضلانی غیر عادی، خارش یا تورم چشم و پلک، بروز راش پوستی. 

 • نحوه مصرف پتاسیم یدید
 • دارو را با غذا مصرف کنید تا عوارض گوارشی آن کاهش یابد

  برچسب پتاسیم یدید


  محصولات تجاری پتاسیم یدید در ایران


  دارو سازی میلاد دارو نور
 • یدامیل قرص خوراکی 130 mg (قرص پتاسیم آیداید)
 • یدامیل قرص خوراکی 65 mg (قرص پتاسیم آیداید)
 • Livealth Biopharma Private Limited
 • تیروست قرص خوراکی 130 mg (قرص پتاسیم آیداید)
 • به اشتراک بگذارید