پتاسیم سیترات

Potassium Citrate
Potassium Citrate

موارد استفاده پتاسیم سیترات

پیشگیری از ایجاد سنگهای کلیوی اوریک اسیدی؛ پیشگیری از ایجاد سنگهای کلیوی کلسیمی در بیمارانی که کاهش ترشح سیترات در ادرار دارند؛ به عنوان قلیایی کننده‌ی ادرار وقتی که سدیم سیترات منع مصرف دارد.

توصیه مصرف پتاسیم سیترات

قرص را به طور کامل با یک لیوان آب با غذا یا تا نیم ساعت بعد از غذا یا میان وعده‌ی موقع خواب مصرف کنید (با معده‌ی خالی مصرف نشود). هرگونه آنتی اسید را 2 ساعت قبل یا بعد از پتاسیم مصرف کنید. با پزشک در مورد افزایش پتاسیم در رژیم غذایی مشورت کنید. موارد زیر را گزارش دهید: تهوع یا استفراغ برطرف نشده، درد قفسه سینه یا تپش قلب، درد شکمی مداوم، احساس ضعف، گیجی، ضعف ناگهانی یا گرفتگی ماهیچه.

نحوه مصرف پتاسیم سیترات

به اندازه کافی مایعات مصرف کنید. مصرف نمک را محدود کنید. با غذا یا میان وعده مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
  • Urocit®-K
دسته دارویی

عامل قلیایی کننده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Potassium is excreted into breast milk. The normal potassium ion content of human milk is ~13 mEq/L. It is not known if this product may affect normal concentrations.

تدبیر کالای جم
  • یورکا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 meq (قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات)
  • سبحان دارو
  • اوروسیترا قرص پیوسته رهش خوراکی 10 meq (قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات)
  • اوروسیترا قرص خوراکی 5 meq (قرص پتاسیم سیترات)
  • داروسازی رها اصفهان
  • آلکانف قرص پیوسته رهش خوراکی 10 meq (قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات)
  • نوریا درمان پاسارگاد
  • آلیترال قرص پیوسته رهش خوراکی 10 meq (قرص پیوسته رهش پتاسیم سیترات)