پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون

Polymyxin B+Neomycin+Hydrocortison

مشخصات داروی پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون


 • نام های تجاری خارجی Polymyxin B+Neomycin+Hydrocortison
  • Poly-Pred®
 • دسته دارویی پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون
 • مصرف پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون


 • Neomycin, Polymyxin B, and Prednisolone

 • موارد استفاده پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون
 • التهاب چشمی پاسخگو به استروئید در شرایطی که عفونت چشمی وجود دارد یا خطر عفونت چشمی وجود دارد.

 • توصیه مصرف پلی میکسین B+نئومایسین+هیدروکورتیزون
 • به نئومایسین، پلی میکسین B و پردنیزولون هر یک جداگانه مراجعه کنید.

  به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲