پلی میکسین B

Polymyxin B

مشخصات داروی پلی میکسین B


توصیه مصرف پلی میکسین B


 • Polymyxin B

 • موارد استفاده پلی میکسین B
 • پلی میکسین B جهت درمان عفونتهای حاد آلودگیهای سیستم گوارش استفاده میشود.

  شکل غیرخوراکی پلی میکسین B، با آنتی بیوتیکهای کم خطرتر و با سمیت کمتر جایگزین شده است تا نگه داشته شود و در شرایط عفونتهای تهدیدکننده ی زندگی (مننژیت بصورت داخل نخاعی) استفاده شود.

 • توصیه مصرف پلی میکسین B
 • پلی میکسین B جهت شستشوی زخم/ شستشوی مثانه/ استریل کردن سیستم گوارش/ بصورت داخل وریدی

  • هرگونه بیحسی و سوزش و خارش دهان، زبان؛ تاری دید؛ افزایش استرس و تحریک؛ خواب آلودگی زیاد یا سختی تنفس  را فورا گزارش کنید.
  • در موارد تزریق داخل وریدی فورا هرگونه تورم، قرمزی، سوزش یا درد در محل تزریق را گزارش کنید.

  فرم چشمی پلی میکسین B

  • سر را به عقب خم کنید، دارو را در چشم بریزید، فشارکمی بر گوشه ی چشم به مدت 1 دقیقه وارد کنید.
  • اجازه ندهید که لبه ی قطره چکان چشمی به چشم برخورد کند و لبه ی قطره چکان چشمی را آلوده نکنید (زیرا ممکن است منجر به عفونت چشمی، آسیب به چشم یا کاهش دید شود.)
  • ممکن است خارش یا سوزش یا تاری دید را بصورت موقت تجربه کنید.
  • هرگونه بیحسی و سوزش و خارش دهان، زبان؛ تاری دید؛ افزایش استرس و تحریک؛ خواب آلودگی زیاد یا سختی تنفس را فورا گزارش کنید.

  تداخلات دارویی پلی میکسین B


  برچسب پلی میکسین B


  محصولات تجاری پلی میکسین B در ایران


  Alcon-couvreur
 • ماکسیترول سوسپانسیون، قطره گوشی 10000 [iU]/5 mg/10 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره پلی میکسین بی / نئومایسین سولفات / هیدروکورتیزون)
 • ماکسیترول سوسپانسیون، قطره گوشی 10000 [iU]/5 mg/10 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره پلی میکسین بی / نئومایسین سولفات / هیدروکورتیزون)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • میکساکورت سوسپانسیون، قطره گوشی 10000 [iU]/5 mg/10 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره پلی میکسین بی / نئومایسین سولفات / هیدروکورتیزون)
 • Laboratoires Alcon
 • مکسی ترول سوسپانسیون، قطره چشمی 3500 [iU]/6000 [iU]/1 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره نئومایسین سولفات / پلی میکسین بی سولفات / دگزامتازون)
 • Alcon
 • مکسیترول سوسپانسیون، قطره چشمی 3500 [iU]/6000 [iU]/1 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره نئومایسین سولفات / پلی میکسین بی سولفات / دگزامتازون)
 • مکسیترول سوسپانسیون، قطره چشمی 3500 [iU]/6000 [iU]/1 mg/1mL 5mL(سوسپانسیون، قطره نئومایسین سولفات / پلی میکسین بی سولفات / دگزامتازون)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی پلی میکسین B

  500 ,U

  تزریقی


  داروهای مرتبط