پلی میکسین B

Polymyxin B
Polymyxin B

موارد استفاده پلی میکسین B

پلی میکسین B جهت درمان عفونتهای حاد آلودگیهای سیستم گوارش استفاده میشود.

شکل غیرخوراکی پلی میکسین B، با آنتی بیوتیکهای کم خطرتر و با سمیت کمتر جایگزین شده است تا نگه داشته شود و در شرایط عفونتهای تهدیدکننده ی زندگی (مننژیت بصورت داخل نخاعی) استفاده شود.

توصیه مصرف پلی میکسین B

پلی میکسین B جهت شستشوی زخم/ شستشوی مثانه/ استریل کردن سیستم گوارش/ بصورت داخل وریدی

 • هرگونه بیحسی و سوزش و خارش دهان، زبان؛ تاری دید؛ افزایش استرس و تحریک؛ خواب آلودگی زیاد یا سختی تنفس  را فورا گزارش کنید.
 • در موارد تزریق داخل وریدی فورا هرگونه تورم، قرمزی، سوزش یا درد در محل تزریق را گزارش کنید.

فرم چشمی پلی میکسین B

 • سر را به عقب خم کنید، دارو را در چشم بریزید، فشارکمی بر گوشه ی چشم به مدت 1 دقیقه وارد کنید.
 • اجازه ندهید که لبه ی قطره چکان چشمی به چشم برخورد کند و لبه ی قطره چکان چشمی را آلوده نکنید (زیرا ممکن است منجر به عفونت چشمی، آسیب به چشم یا کاهش دید شود.)
 • ممکن است خارش یا سوزش یا تاری دید را بصورت موقت تجربه کنید.
 • هرگونه بیحسی و سوزش و خارش دهان، زبان؛ تاری دید؛ افزایش استرس و تحریک؛ خواب آلودگی زیاد یا سختی تنفس را فورا گزارش کنید.
نام های تجاری خارجی
 • Poly-Rx [DSC]
دسته دارویی

آنتی بیوتیک، شستشودهنده

آنتی بیوتیک، متفرقه

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی

It is not known if polymyxin B is excreted in human milk. Due to the limited oral bioavailability, toxicity in a breastfed infant may be unlikely. Infant exposure would be even less after topical use due to the limited maternal skin absorption. Nondose-related effects could include modification of the bowel flora.

Laboratoires Alcon
 • قطره چشمی مکسی ترول 5 میلی لیتری(سوسپانسیون / قطره نئومایسین سولفات/پلی میکسین بی سولفات/دگزامتازون)
 • Alcon
 • مکسیترول 5 میلی قطره(سوسپانسیون / قطره نئومایسین سولفات/پلی میکسین بی سولفات/دگزامتازون)
 • مکسیترول 3.5 گرم پماد(سوسپانسیون / قطره نئومایسین سولفات/پلی میکسین بی سولفات/دگزامتازون)