واکسن پولیو ویروس

Poliovirus Vaccine
Poliovirus Vaccine (Inactivated)

موارد استفاده واکسن پولیو ویروس

این واکسن جهت ایجاد ایمنی فعال در برابر فلج اطفال ایجاد شده توسط گونه های ۱، ۲، ۳ ویروس پولیو، تجویز می گردد.

توجه: فرآورده های ترکیبی حاوی واکسن فلج اطفال وجود دارد که ممکن است در گروه های سنی خاص که به گونه های موجود در واکسن حساس هستند، استفاده شوند.

کمیته ایمن سازی، واکسیناسیون منظم را در گروه های زیر توصیه می کند:

 • کلیه کودکان (اولین دوز در ۲ ماهگی داده می شود)
 • واکسیناسیون دائم بزرگسالان در ایالات متحده آمریکا توصیه نمی شود. افرادی که قبلا به بیماری مبتلا شده اند و واکسن دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون ناقص داشته اند، در صورتی که در گروه های زیر قرار بگیرند، ممکن است نیاز به دریافت واکسن غیر فعال شده داشته باشند:
 • افرادی که به نواحی مسافرت می کنند که فلج اطفال در آنجا اپیدمیک یا اندمیک است.
 • اعضای تیم سلامت که در تماس نزدیک با افراد مبتلا به فلج اطفال هستند.
 • کسانی که در آزمایشگاه کار می کنند و نمونه های آلوده به ویروس را حمل می کنند.
 • اعضای گروه خاصی از جامعه  که به بیماری مبتلا شده اند. 
 • بزرگسالانی که واکسن دریافت نکرده اند یا واکسیناسیون آنها ناقص است و در تماس نزدیک با بچه هایی هستند که واکسن خوراکی فلج اطفال دریافت می کنند.  (این افراد ممکن است در معرض خطر افزایش ابتلا به بیماری باشند)
 • توصیه مصرف واکسن پولیو ویروس

  1. در صورت حساسیت به نئومایسین، استرپتومایسین یا پلی میکسین B، اعضای تیم درمانی را مطلع سازید.
  2. در صورت بروز تب شدید، راش و رفتار غیر عادی، به سرعت با اعضای تیم درمانی تماس بگیرید.
  نام های تجاری خارجی
  • IPOL®
  دسته دارویی

  واکسن، غیر فعال (ویروسی)

  بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

  C

  شیردهی

  Inactivated virus vaccines do not affect the safety of breast-feeding for the mother or the infant. Breast-feeding infants should be vaccinated according to the recommended schedules (CDC, 2011).

  اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  محلول


  داروهای مرتبط