آرژنین

Arginine

مشخصات داروی آرژنین


 • نام های تجاری خارجی Arginine
  • R-Gene® 10
 • دسته دارویی آرژنین
 • مصرف آرژنین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف آرژنین در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف آرژنین


 • Arginine

 • موارد استفاده آرژنین
 • آرژنین جهت تست عملکرد هیپوفیز (ترشح هورمون رشد) تجویز می گردد.

 • نحوه مصرف آرژنین
 • فرآورده حاوی کلر می باشد. 

  به اشتراک بگذارید