پلاسما

Plasma

مشخصات داروی پلاسما


 • نام های تجاری خارجی Plasma
  • Plasmanate®
 • دسته دارویی پلاسما
 • مصرف پلاسما در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.

توصیه مصرف پلاسما


 • Plasma Protein Fraction

 • موارد استفاده پلاسما
 • افزایش حجم پلاسما و حفظ برون ده قلبی در درمان انواع بخصوص شوک و شوک های تهدید کننده

 • نحوه مصرف پلاسما
 • برخی از فرآورده ها حاوی پتاسیم یا سدیم می باشند.

  برچسب پلاسما


  محصولات تجاری پلاسما در ایران


  Csl Behring Gmbh
 • برینرت پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر برای تهیه محلول تزریقی سی 1-استراز اینهیبیتور مشتق از پلاسما)
 • برییت پی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • برییت پی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Millipore
 • فاکتور انعقادی 10، پلاسمای انسانی تزریقی پرنترال (تزریقی فاکتور 10 انعقادی، پلاسمای انسانی)
 • Biotest
 • هماکتین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • هماکتین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • هماکتین پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Octapharma
 • اکتانیت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • اکتانیت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • اکتانیت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 1000 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Green Cross
 • گرین هشت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • گرین هشت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Lfb Biomedicaments
 • فکتان پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Bpl-bio Products Laboratory Ltd
 • اپتیویت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Instituto Grifols S.a.
 • فندی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Kedrion
 • اموکلات پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Baxter
 • ایمونیت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • ایمونیت پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • Baxalta
 • هموفیل-ام پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 500 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • هموفیل-ام پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 250 [iU] (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی فاکتور هشت (مشتق از پلاسمای انسانی))
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی پلاسما

  -

  تزریقی


  داروهای مرتبط