پیپکورنیوم

Pipecuronium

مشخصات داروی پیپکورنیوم


  • نام های تجاری خارجی Pipecuronium
  • دسته دارویی پیپکورنیوم
  • مصرف پیپکورنیوم در بارداری

توصیه مصرف پیپکورنیوم


به اشتراک بگذارید

اشکال دارویی پیپکورنیوم

4 mg

پودر لیوفیلیزه تزریقی


از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲