اپرپیتانت

Aprepitant
Aprepitant

موارد استفاده اپرپیتانت

داروی اپرپیتانت جهت پیشگیری از تهوع و استفراغ ناشی از داروهای شیمی‌درمانی و پیشگیری از تهوع و استفراغ پس از عمل تجویز می گردد.

توصیه مصرف اپرپیتانت

اپرپیتانت به همراه سایر داروها برای پیشگیری از تهوع و استفراغ تجویز می‌شود و باید سر ساعت و طبق دستور العمل مصرف شود.

می‌تواند به همراه غذا و یا بدون غذا مصرف شود؛ این دارو را با آبمیوه‌ی گریپ‌فوروت مصرف نکنید.

عوارض جانبی مصرف اپرپیتانت

در صورتی که حین مصرف داروی اپرپیتانت یکی از موارد زیر را مشاهده‌ی کردید، آن را به پزشک معالج خود اطلاع دهید: 

 • خستگی
 • گیجی
 • اختلال در جهت‌یابی
 • ناراحتی شکم
 • درد قفسه‌ی سینه
 • اختلالات تنفسی

نحوه مصرف اپرپیتانت

می‌تواند با غذا یا بدون غذا مصرف شود.

نام های تجاری خارجی
 • Emend®
دسته دارویی

ضد استفراغ، آنتاگونیست گیرنده Substance P/Neurokinin 1

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B

شیردهی
اکتوورکو
 • اپرپیتانت اکت کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • ابیتانت کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • ابیتانت کپسول خوراکی 80 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • داروسازی تهران دارو
 • آپریتد کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • داروسازی تهران شیمی
 • اپرمیترون کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • الحاوی
 • اپرتکس کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • داروسازی ابوریحان
 • اپرند کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • دارودرمان پارس
 • امسیس کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • دارو سازی طب مفید نیکان
 • اپرکسانت کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • Merck Sharp & Dohme
 • ایمند کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • ایمند کپسول خوراکی 80 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • داروسازی اکسیر
 • اپرپیتانت کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • امکسیر کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • اپرینات کپسول خوراکی 125 mg (کپسول اپرپیتانت)
 • غلظت سرمی اپرپیتنت می‌تواند در صورت مصرف همزمان با آبمیوه‌ی گریپ‌فوروت افزایش یابد؛ پس از مصرف همزمان خودداری کنید.

  از مصرف همزمان با بوفارقون خودداری کنید (چون می‌تواند سطح اپرپیتانت را افزایش دهد.)

  اشکال دارویی موجود در ایران

  125 mg

  کپسول نرم

  80 mg

  کپسول نرم


  داروهای مرتبط