فنیل‌افرین

Phenylephrine

مشخصات داروی فنیل‌افرین


 • نام های تجاری خارجی Phenylephrine
  • LuSonal™ [DSC]
  • Medi-First® Sinus Decongestant [OTC]
  • Medi-Phenyl [OTC]
  • PediaCare® Children's Decongestant [OTC]
  • Sudafed PE® Children's [OTC]
  • Sudafed PE® Congestion [OTC]
  • Sudafed PE™ Nasal Decongestant [OTC]
  • Sudogest™ PE [OTC]
  • Triaminic Thin Strips® Children's Cold with Stuffy Nose [OTC]
 • دسته دارویی فنیل‌افرین
 • مصرف فنیل‌افرین در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف فنیل‌افرین در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف فنیل‌افرین


 • Phenylephrine (Systemic)

 • موارد استفاده فنیل‌افرین
 • درمان افت فشار خون، کاربرد در موارد شوک، کاربرد در بی دردی موضعی، کاربرد در تاکی کاردی فوق بطني، کاربرد به عنوان ضد احتقان

 • توصیه مصرف فنیل‌افرین
 • مصرف این دارو ممکن است سبب سردرد، اختلال در خواب، عصبی شدن و یا گیجی شود.

  تداخلات دارویی فنیل‌افرین


  • Phenylephrine (Systemic)

  از مصرف افدرا و يوهمبين خودداري شود. (به دلیل تحریک سیستم عصبی)

  برچسب فنیل‌افرین


  محصولات تجاری فنیل‌افرین در ایران


  رامو فارمین
 • فنیل افرین 0/25درصد بینی(قطره، محلول فنیل افرین هیدروکلراید)
 • فنیل افرین 0/5درصد بینی(قطره، محلول فنیل افرین هیدروکلراید)
 • فنیل افرین محلول، قطره از راه بینی 0.5 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • فنیل افرین محلول، قطره از راه بینی 0.25 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • داروسازی رها اصفهان
 • دکوفن اسپری از راه بینی 0.25 % 15mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • دکوفن اسپری از راه بینی 0.5 % 15mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • ستادین دی-سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • ستادین-جی شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • ستادین-دی شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 200mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • نازوفرین اسپری از راه بینی 0.5 % 20mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • نازوفرین اسپری از راه بینی 0.25 % 20mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • فنیل افرین زینک محلول، قطره چشمی 0.12 %/0.25 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین / زینک)
 • نازوفرین محلول، قطره از راه بینی 0.25 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • نئوفرین محلول، قطره چشمی 5 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • نازوفرین محلول، قطره از راه بینی 0.5 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • افونیکس اسپری از راه بینی 0.25 % 15mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • افونیکس اسپری از راه بینی 0.5 % 15mL(اسپری فنیل افرین هیدروکلراید)
 • Beacon Pharmaceuticals Ltd
 • فنیل افرین تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 1mL(تزریقی فنیل افرین هیدروکلراید)
 • Laboratoires Sterop
 • فنیل افرین هیدروکلراید استروپ تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 1mL(تزریقی فنیل افرین هیدروکلراید)
 • پور سینا
 • دکسترومتورفان/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 30 mg/200 mg/10 mg/5mL 60mL(شربت دکسترومتورفان / گایافنزین / فنیل افرین)
 • داروسازی تولید دارو
 • فور کلد تیدی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • کوفکس شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • تیدی فلو شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • رلیکول قرص خوراکی 325 mg/5 mg/2 mg (قرص استامینوفن / فنیل افرین / کلرفنیرآمین)
 • تریپل کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی امین
 • دکستا کلد سی شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • بیبی کلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • کارخانجات دارو پخش
 • کلرفنیرامین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 2 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت گایافنزین / کلرفنیرآمین / فنیل افرین)
 • کدئین/گایافنزین/فنیل افرین شربت خوراکی 10 mg/100 mg/5 mg/5mL 60mL(شربت کدئین فسفات / گایافنزین / فنیل افرین)
 • داروسازی خوارزمی
 • استامینوفن /گایافنزین/ فنیل افرین شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • استامینوفن/ دیفن هیدرامین/ فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • استامینوفن/کلرفنیرآمین/دکسترومتورفان/فنیل افرین شربت خوراکی 160 mg/1 mg/5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / کلرفنیرامین / دکسترومتورفان / فنیل افرین)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • دی بی- کلد شربت خوراکی 125 mg/50 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / گایافنزین / فنیل افرین)
 • دی بی- فن شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • لابراتوارهای رازک
 • رازوکلد شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 60mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • کوریزان کودکان سرماخوردگی و آنفلوانزا شربت خوراکی 160 mg/12.5 mg/2.5 mg/5mL 120mL(شربت استامینوفن / دیفن هیدرامین / فنیل افرین)
 • باختر بیوشیمی
 • بایوافرین محلول، قطره از راه بینی 0.5 % 10mL(محلول، قطره فنیل افرین هیدروکلراید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی فنیل‌افرین

  10 mg/ml

  تزریقی

  0.25 .%

  محلول/قطره

  0.5 .%

  محلول/قطره

  5 %

  محلول/قطره

  0.25 .%

  اسپری

  0.5 .%

  اسپری


  داروهای مرتبط