فنوباربیتال

Phenobarbital
PHENobarbital

موارد استفاده فنوباربیتال

درمان صرع

توصیه مصرف فنوباربیتال

مصرف وریدی: اطلاعات و راهنمای بیمار در خصوص مصرف وریدی به واسطه شرایط بیمار و هدف درمان تعیین می شود. 

مصرف خوراکی: این دارو ممکن است باعث ایجاد وابستگی جسمی و روانی شود. در هنگام مصرف این دارو، الکل یا سایر داروهای نسخه ای و غیرنسخه ای آرام بخش، ضد حساسیت و خواب آور بدون مشورت با درمانگر مصرف نکنید. آب به اندازه کافی مصرف کنید، مگر اینکه از سوی درمانگر به شما گفته شود که مصرف مایعات را محدود کنید. ممکن است هر یک از عوارض ذیل را تجربه کنید: خواب آلودگی، گیجی، تاری دید، تهوع، استفراغ، کاهش اشتها، یبوست. هر یک از تغییرات ذیل را گزارش کنید: بروز دانه های پوستی یا خارش، تغییرات عصبی (گیجی، افسردگی، افزایش آرامبخشی، تمایل به خودکشی، هیجان، سردرد، بی خوابی یا کابوس)، سخت شدن نفس کشیدن یا تنگی نفس، تغییرات الگوی ادرار یا قاعدگی، ضعف عضلانی، لرزش، سختی در بلع یا احساس تنگی (گرفتگی) در گلو.

نحوه مصرف فنوباربیتال

مصرف ویتامین D: ویتامین D به علت سوجذب کاهش می یابد؛ مصرف غذاهای غنی از ویتامین D افزایش یابد. ممکن است مصرف مکمل ویتامین D یا/و کلسیم الزامی باشد. تزریق ممکن است حاوی سدیم باشد. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ضد صرع، باربیتورات

باربیتورات

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

B/D (manufacturer dependent)

شیردهی

Phenobarbital is excreted into breast milk. Infantile spasms and other withdrawal symptoms have been reported following the abrupt discontinuation of breast-feeding.

کارخانجات دارو پخش
 • فنوباربیتال قرص خوراکی 60 mg (قرص فنوباربیتال)
 • داروسازی امین
 • فنوباربیتال قرص خوراکی 15 mg (قرص فنوباربیتال)
 • فنوباربیتال قرص خوراکی 100 mg (قرص فنوباربیتال)
 • صنعتی کیمیدارو
 • فنوباربیتال تزریقی پرنترال 200 mg/1mL (تزریقی فنوباربیتال سدیم)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • فنی توئین/فنوباربیتال قرص خوراکی 100 mg/50 mg (قرص فنی توئین / فنوباربیتال)
 • دارو سازی سها
 • فنی توئین کمپاند سها قرص خوراکی 100 mg/50 mg (قرص فنی توئین / فنوباربیتال)
 • اتانول: ممکن است این دارو باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی توسط اتانول شود.  افزایش اثرات سرکوب کنندگی سیستم عصبی در مصرف همزمان این دارو و الکل مورد پایش قرار گیرد. 

  غذا: این دارو ممکن است باعث کاهش ویتامین D و کلسیم شود. 

  گیاه/مواد مغذی دارویی: از مصرف گل مغربی اجتناب کنید (آستانه صرع کاهش می یابد). از مصرف سنبل الطیب، هوفاریقون (علف چای)، کاوا، آب قاشقی اجتناب کنید (ممکن است اثرات سرکوب کنندگی سیستم عصبی افزایش یابد).