پنتاکسی فیلین

Pentoxifylline
Pentoxifylline

موارد استفاده پنتاکسی فیلین

درمان لنگش متناوب پا که بر اساس بیماری انسدادی مزمن عروق پا باشد، این دارو جهت بهبود فعالیت و عملکرد می باشد، اما جایگزین درمان قطعی نمی باشد. 

توصیه مصرف پنتاکسی فیلین

قرص پنتاکسی فیلین، درد لنگش را ممکن است برطرف کند، اما درمان کمکی مورد نیاز است.

عوارض مصرف قرص پنتاکسی فیلین

 • این دارو ممکن است گیجی، سوزش معده، تهوع، استفراغ ایجاد کند.
 • در صورت بروز علائمی همچون: "درد قفسه سینه، تورم لب ها، دهان یا زبان، سردرد مداوم، سخت نفس کشیدن، بروز دانه های پوستی، تهوع و استفراغی که برطرف نشود" آن را به پزشک معالج خود گزارش دهد.

نحوه مصرف پنتاکسی فیلین

ممکن است با غذا مصرف شود. 

نام های تجاری خارجی
 • TRENtal®
دسته دارویی

کاهش دهنده ویسکوزیته خون

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
داروسازی تهران دارو
 • پنتوکسی فیلین قرص پیوسته رهش خوراکی 400 mg (قرص پیوسته رهش پنتوکسی فیلین)
 • Apotex
 • آپو-پنتوکسی قرص پیوسته رهش خوراکی 400 mg (قرص پیوسته رهش پنتوکسی فیلین)
 • دارو سازی حکیم
 • پنتافیل قرص پیوسته رهش خوراکی 400 mg (قرص پیوسته رهش پنتوکسی فیلین)
 • غذا: غذا ممکن است باعث کاهش سرعت جذب شود اما میزان آن را تغییر نمی دهد. حداکثر غلظت سرمی پنتاکسی فیلین در صورتی که با غذا مصرف شود، ممکن است کاهش یابد. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  400 mg

  قرص طولانی رهش