پگ فیلگراستیم

Pegfilgrastim

مشخصات داروی پگ فیلگراستیم


 • نام های تجاری خارجی Pegfilgrastim
  • Neulasta®
 • دسته دارویی پگ فیلگراستیم
 • مصرف پگ فیلگراستیم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف پگ فیلگراستیم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف پگ فیلگراستیم


 • Pegfilgrastim

 • موارد استفاده پگ فیلگراستیم
 • کاربرد برای کاهش بروز عفونت و کاربرد در بیمارانی که داروهایی با عوارض نوتروپنيا مصرف می کنند. 

  تداخلات دارویی پگ فیلگراستیم


  برچسب پگ فیلگراستیم


  محصولات تجاری پگ فیلگراستیم در ایران


  تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
 • پگاژن محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • کیدی پگ محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • آریا تینا ژن
 • تیناپگ محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پگ تیناکید محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • Amgen
 • نئولاستیم محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • فرآورده های پویش دارو
 • پد-پی دی لستا محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پی دی لستا محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • به اشتراک بگذارید

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲