پگ فیلگراستیم

Pegfilgrastim

مشخصات داروی پگ فیلگراستیم


 • نام های تجاری خارجی Pegfilgrastim
  • Neulasta®
 • دسته دارویی پگ فیلگراستیم
 • مصرف پگ فیلگراستیم در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف پگ فیلگراستیم در شیردهی
 • ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف پگ فیلگراستیم


 • Pegfilgrastim

 • موارد استفاده پگ فیلگراستیم
 • کاربرد برای کاهش بروز عفونت و کاربرد در بیمارانی که داروهایی با عوارض نوتروپنيا مصرف می کنند. 

  تداخلات دارویی پگ فیلگراستیم


  برچسب پگ فیلگراستیم


  محصولات تجاری پگ فیلگراستیم در ایران


  تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
 • پگاژن محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • کیدی پگ محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پگاژن (اتواینجکتور) محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • آریا تینا ژن
 • تیناپگ محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پگ تیناکید محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • Amgen
 • نئولاستیم محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • فرآورده های پویش دارو
 • پد-پی دی لستا محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.3mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • پی دی لستا محلول تزریقی پرنترال 10 mg/1mL 0.6mL(محلول تزریقی پگ فیلگراستیم)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.