استامینوفن+کافئین+کدئین

Acetaminophen+Caffeine+Codeine

مشخصات داروی استامینوفن+کافئین+کدئین


 • نام های تجاری خارجی Acetaminophen+Caffeine+Codeine
 • Canada 

  • Tylenol with Codeine No. 2/No. 3 [contain caffeine]
 • دسته دارویی استامینوفن+کافئین+کدئین
 • مصرف استامینوفن+کافئین+کدئین در بارداری

توصیه مصرف استامینوفن+کافئین+کدئین


 • Acetaminophen+Caffeine+Codeine

محصولات تجاری استامینوفن+کافئین+کدئین در ایران


داروسازی سامی ساز
 • استامینوفن/کافئین/کدئین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • برچسب استامینوفن+کافئین+کدئین


  به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی استامینوفن+کافئین+کدئین

  -

  قرص