استامینوفن+کافئین+کدئین

Acetaminophen+Caffeine+Codeine
Acetaminophen+Caffeine+Codeine
نام های تجاری خارجی

Canada 

 • Tylenol with Codeine No. 2/No. 3 [contain caffeine]
دسته دارویی

 • Analgesic Combination (Opioid);
 • Analgesic, Opioid;
 • Central Nervous System Stimulant;
 • Phosphodiesterase Enzyme Inhibitor, Nonselective

ترکیب ضد درد (مخدر)

ضد درد، مخدر

محرک سیستم عصبی مرکزی

مهارکننده آنزیم فسفو دی استراز، غیر انتخابی

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Use of this combination product is contraindicated in breast-feeding women.

Acetaminophen, codeine, and caffeine are excreted in breast milk. See individual agents

داروسازی سامی ساز
 • استامینوفن/کافئین/کدئین قرص خوراکی 300 mg/15 mg/15 mg (قرص استامینوفن / کافئین / کدئین فسفات)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  -

  قرص


  داروهای مرتبط
  کدئین+گایافنزین+فنیل‌افرین ضد درد، اپیوئیدیضد سرفه
  هالوپریدول ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال
  لیدوکایین+اپی‌نفرین بی‌حس کننده‌ی موضعی
  پاروکستین ضد افسردگی، مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین
  استامینوفن+دیفن‌ هیدرامین+فنیل‌افرین آگونیست آلفا آدرنرژیک ضد درد، متفرقه دکونژستانت مشتق اتانول آمین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین آنتاگونیست گیرنده H1 هیستامین، نسل اول
  لیدوکایین ترکیب ضد آریتمی، کلاس lb بیحس کننده موضعی
  تولترودین ترکیب آنتی کولینرژیک
  لاتانوپروست+تیمولول بتابلاکر، غیر انتخابی ترکیبات چشمی، ضد گلوکوم پروستاگلندین، چشمی
  دکسترومتورفان+سودوافدرین ضد سرفه آنتاگونیست گیرنده NMDA) N-Methyl-D-Aspartate)
  ارگوتامین+کافئین ترکیب ضد میگرن مشتق ارگوت محرک
  بتاکسولول بتابلاکر، انتخابی بتا1
  ايمي پرامين ضد افسردگی، سه حلقه‌ای (آمین نوع سوم)
  تیوریدازین ترکیب ضد سایکوز، تیپیکال، فنوتیازینی
  موکلوبمید ضد افسردگی، مهارکننده مونوآمین اکسیداز، برگشت پذیر
  کلروکین آمینوکینولین (ضد مالاریا)
  بیشتر