پارومو مایسین

Paromomycin

مشخصات داروی پارومو مایسین


  • نام های تجاری خارجی Paromomycin
  • دسته دارویی پارومو مایسین
  • مصرف پارومو مایسین در بارداری

توصیه مصرف پارومو مایسین


  • Paromomycin

  • موارد استفاده پارومو مایسین
  • درمان امیبیازیس حاد و مزمن روده ای و کمای هپاتیکی

  • توصیه مصرف پارومو مایسین
  • فقط به صورت داخل وریدی مصرف میشود. در صورت هر گونه شروع ناگهانی سردرد، رش، درد سینه یا کمر، خس خس سینه یا سختی در تنفس، کهیر، خارش، تب پایین، درد معده، تهوع و استفراغ به سرعت به پزشک خود اطلاع دهید. نشاگر نشان دهنده بیماری هموفیلیک استفاده کنید

    تداخلات دارویی پارومو مایسین


    • Paromomycin
    غذا: پارامومایسین ممکن است باعث مشکل در جذب زیلوز، سوکروز و چربی شود

    برچسب پارومو مایسین


    محصولات تجاری پارومو مایسین در ایران


    Pfizer Australia Pty Limited
  • پارومومایسین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول پارومومایسین)
  • Pfizer Italia Srl
  • هوماتین کپسول خوراکی 250 mg (کپسول پارومومایسین)
  • IBN Savio Srl
  • کامان کپسول خوراکی 250 mg (کپسول پارومومایسین)
  • Adit Lifesciences
  • پارومومایسین پماد موضعی 15 % 30g(پماد پارومومایسین)
  • به اشتراک بگذارید


    *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


    اثربخشی

    پنج ستاره
    چهار ستاره
    سه ستاره
    دو ستاره
    یک ستاره

    راحتی در استفاده

    پنج ستاره
    چهار ستاره
    سه ستاره
    دو ستاره
    یک ستاره

    رضایتمندی

    پنج ستاره
    چهار ستاره
    سه ستاره
    دو ستاره
    یک ستاره
    هیچ نظری ثبت نشده است.
    هیچ پرسشی ثبت نشده است.