پاپاورین

Papaverine
Papaverine

موارد استفاده پاپاورین

محلول تزریقی پاپاورین، از دسته دارویی گشادکننده عروق می باشد وجهت کنترل ایسکمی مغزی و عروق محیطی و کنترل ایسکمی قلبی همراه با آریتمی تجویز می گردد.

توصیه مصرف پاپاورین

 • تزریق پاپاورین ممکن است باعث ایجاد سرگیجه، گیجی، احساس گرگرفتگی شود.
 • بروز علائمی همچون "ضربان سریع، سردرد شدید، و راش" را به پزشک معالج خود گزارش دهید.

نحوه مصرف پاپاورین

می توانید دارو را با غذا مصرف کنید. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

گشادکننده عروق

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
Laboratoires Sterop
 • پاپاورین هیدروکلراید 40میلی گرم/1 میلی لیتر(محلول تزریقی پاپاورین)
 • پاپاورین هیدروکلراید استروپ 40 میلی گرم بر میلی لیتر ویال(محلول تزریقی پاپاورین)
 • پاپاورین هیدروکلراید استروپ 40 میلی گرم / 1 میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی پاپاورین)
 • پاپاورین هیدروکلراید استروپ 40 میلی گرم بر میلی لیتر آمپول(محلول تزریقی پاپاورین)
 • Kwality Pharmaceuticals Ltd.
 • آمپول پاپاورین 40 میلی گرم/ 1 میلی لیتر(محلول تزریقی پاپاورین)
 • اتانول: از مصرف الکل اجتناب کنید، ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی شود. 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  40 mg/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط