پنتوپرازول

Pantoprazole

مشخصات داروی پنتوپرازول


 • نام های تجاری خارجی Pantoprazole
  • Protonix®
  • Protonix® I.V.
 • دسته دارویی پنتوپرازول
 • مصرف پنتوپرازول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: B شواهدی از خطر در مطالعات حیوانی مشاهده نشده است.
 • مصرف پنتوپرازول در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف پنتوپرازول


 • Pantoprazole

 • موارد استفاده پنتوپرازول
 • درمان رفلاکس و سوزش معده در ارتباط با سندرم زولینگر و سایر اختلالات افزایش ترشح اسید معده

 • توصیه مصرف پنتوپرازول
 • هر روز در ساعت مشخص استفاده کنید. قرص کامل را قورت دهید ( آن را خرد نکنید یا نجوید). از مصرف الکل اجتناب کنید.  ممکن است سردرد، تهوع، استفراغ تجربه کنید. موارد ذیل را گزارش کنید:  ناراحتی شکمی مداوم، درد قفسه سینه، سردرد مداوم، اسهالی که خوب نشود، افزایش درد بدن/عضله یا مفصل، تغییرات الگوی ادراری.

 • نحوه مصرف پنتوپرازول
 • خوراکی: می تواند همراه با غذا یا بدون غذا مصرف شود، بهترین حالت زمانی است که قبل از صبحانه مصرف شود. 

  مصرف وریدی: به دلیل حضور EDTA در فرمولاسیون آن، ممکن است نیاز به مصرف مکمل روی در بیماران حساس به کمبود روی باشد. 

  تداخلات دارویی پنتوپرازول


  • Pantoprazole

  اتانول: از مصرف الکل اجتناب کنید (ممکن است باعث آزار و اذیت گوارشی شود).

  گیاه/مواد مغذی دارویی: در مصرف طولانی مدت (بیش از سه سال) ممکن است باعث نقص در جذب ویتامین B12 و متعاقبا کمبود آن شود. 

  برچسب پنتوپرازول


  محصولات تجاری پنتوپرازول در ایران


  داروسازی مداوا
 • پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • رامو فارمین
 • پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی اوه سینا
 • پنتوپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • آوی پنتو قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • آوی پنتو قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی اکسیر
 • پنتوپرازول-اکسیر قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-اکسیر پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-اکسیر قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • پنتوپرازول-شفا قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-شفا قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • دارو سازی فارابی
 • پنتوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • ایران ناژو
 • پنتوپرازول-ناژو قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-ناژو قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • پنتوپرازول-عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول-عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • پنتوپرازول پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • روناک
 • پپتیکر پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • پپتیکر قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پپتیکر قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • Cipla
 • پنتوسک قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوسک قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی سامی ساز
 • پنتوس قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پنتومید قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتومید قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتومید پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • داروسازی تهران دارو
 • پنتوبست کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوبست کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • آفا شیمی
 • آفاپرازول پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • زیست اروند فارمد
 • دپروتون قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • کیش مدیفارم
 • پنتوفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • Takeda Gmbh
 • پنتوزول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوزول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پانتوزول آی وی پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • داروسازی جالینوس
 • پنزول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنزول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنزول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنزول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • Krka, D. D., Novo Mesto
 • نولپازا قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • نولپازا قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی خوارزمی
 • پنتوفلكس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • دارو سازی حکیم
 • پنتوکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوکیم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • Sandoz Gmbh
 • پنتوپرازول ساندوز پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دی پی پنتوکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • دارو سازی سونا طب پارسه
 • آنتی سیدکس اس تی پی قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • آنتی سیدکس اس تی پی قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • کوشان فارمد
 • رمفلاکس پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر لئوفیلیزه برای تهیه محلول تزریقی پنتوپرازول)
 • باختر بیوشیمی
 • پنتوبایوزول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوبایوزول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • نیل فارمد
 • پنتونیل کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتونیل کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • داروسازی ثنامد
 • پنتوپرازول - ثنامد قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • پنتوپرازول - ثنامد قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد پنتوپرازول)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی پنتوپرازول

  15 mg

  کپسول آهسته رهش

  20 mg

  کپسول آهسته رهش

  40 mg

  کپسول آهسته رهش

  40 mg

  پودر لیوفیلیزه تزریقی

  20 mg

  قرص آهسته رهش

  40 mg

  قرص آهسته رهش


  داروهای مرتبط