پانکورونیم

Pancuronium
Pancuronium

موارد استفاده پانکورونیم

تسهیل لوله گذاری داخل تراشه و شل کننده عضلانی در هنگام جراحی، تسهیل تنفس مکانیکی در بیماران ICU، این دز درد را برطرف نمی کند یا آرام بخشی ایجاد نمی کند. 

توصیه مصرف پانکورونیم

بیمار معمولا قبل از استفاده هوشیار نیست. حمایت های روحی و عاطفی برای بیمار به منظور کاهش ترس و اضطراب قبل یا بعد از استفاده از دارو فراهم گردد. پس از بازگشت تونیسیته عضلانی، بیمار نباید بدون کمک اقدام به تغییر موقعیت خود یا بلند شدن از تخت کند. 

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

ترکیب مسدودکننده عصبی عضلانی، غیر دپولاریزان

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی
کارخانجات دارو پخش
  • پانکرونیوم تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 2mL(تزریقی پانکرونیوم)
  • داروسازی کاسپین تأمین
  • کورپان تزریقی پرنترال 2 mg/1mL 2mL(تزریقی پانکرونیوم)
  • اشکال دارویی موجود در ایران

    2 mg/ml

    تزریقی


    داروهای مرتبط