اکسی توسین

Oxytocin

مشخصات داروی اکسی توسین


نام های تجاری خارجی Oxytocin
 • Pitocin®
دسته دارویی اکسی توسین

عامل اکسیتوسیک (القاکنندهی زایمان)

مصرف اکسی توسین در بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C (manufacturer specific)
مصرف اکسی توسین در شیردهی ترشح این دارو در شیر مشخص نشده است بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف اکسی توسین


 • Oxytocin

 • موارد استفاده اکسی توسین
 • محلول تزریقی اکسی توسین جهت تحریک زایمان، درمان کمکی در سقط جنین، ایجاد انقباض در رحم در سه ماهه آخر بارداری و کنترل خون ریزی بعد از زایمان تجویز می شود.

  محصولات تجاری اکسی توسین در ایران


  داروسازی ابوریحان
 • اکسی توسین تزریقی پرنترال 10 U/1mL (تزریقی اکسی توسین)
 • اکسی توسین تزریقی پرنترال 5 U/1mL (تزریقی اکسی توسین)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • اکسی تیپ تزریقی پرنترال 10 U/1mL (تزریقی اکسی توسین)
 • اکسی تیپ تزریقی پرنترال 5 U/1mL (تزریقی اکسی توسین)
 • برچسب اکسی توسین


  اشکال دارویی اکسی توسین

  10 U/ml

  تزریقی

  5 U/ml

  تزریقی


  داروهای مرتبط