اکسی توسین

Oxytocin
Oxytocin

موارد استفاده اکسی توسین

محلول تزریقی اکسی توسین جهت تحریک زایمان، درمان کمکی در سقط جنین، ایجاد انقباض در رحم در سه ماهه آخر بارداری و کنترل خون ریزی بعد از زایمان تجویز می شود.

نام های تجاری خارجی
 • Pitocin®
دسته دارویی

ترکیب اکسی توسیک (القاکننده زایمان)

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C (manufacturer specific)

شیردهی

Endogenous levels of oxytocin naturally increase during breast-feeding.

البرز دارو
 • اکسی توسین10 واحد در میلی لیتر(محلول تزریقی اکسی توسین)
 • داروسازی ابوریحان
 • اکسی توسین 10واحد در 1میلی لیتر(محلول تزریقی اکسی توسین)
 • اکسی توسین 5 واحد در 1میلی لیتر(محلول تزریقی اکسی توسین)
 • داروسازی کاسپین تأمین
 • اکسی تیپ 10واحد در 1میلی لیتر(محلول تزریقی اکسی توسین)
 • اکسی تیپ 5 واحد در1 میلی لیتر(محلول تزریقی اکسی توسین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  10 U/ml

  تزریقی

  5 U/ml

  تزریقی