اکسی متازولین

Oxymetazoline
Oxymetazoline (Nasal)

موارد استفاده اکسی متازولین

درمان کمکی جهت گرفتگی بینی مرتبط با آبریزش بینی به صورت حاد یا مزمن، سرماخوردگی، سینوزیت، تب یونجه و یا سایر حساسیت ها

Oxymetazoline (Ophthalmic)

موارد استفاده اکسی متازولین

تسكين قرمزي چشم كه به علت آزردگي هاي خفيف چشمي ايجاد ميشود

نام های تجاری خارجی
 • 12 Hour Nasal Relief [OTC]
 • 4-Way® 12 Hour [OTC]
 • Afrin® Extra Moisturizing [OTC]
 • Afrin® Original [OTC]
 • Afrin® Severe Congestion [OTC]
 • Afrin® Sinus [OTC]
 • Dristan® [OTC]
 • Duramist Plus [OTC]
 • Neo-Synephrine® Nighttime12-Hour [OTC]
 • Nostrilla® [OTC]
 • NRS® [OTC]
 • Vicks® Sinex® VapoSpray 12-Hour
 • Vicks® Sinex® VapoSpray 12-Hour UltraFine Mist [OTC]
 • Vicks® Sinex® VapoSpray Moisturizing 12-Hour UltraFine Mist [OTC]
 • Visine® L.R.® [OTC]
دسته دارویی

ترکیب آگونیست آدرنرژیک

دکونژستانت

مشتق ایمیدازولین

تنگ کننده عروق

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی
داروسازی رها اصفهان
 • اکسی نوز اسپری از راه بینی 0.05 % 15mL(اسپری اکسی متازولین هیدروکلراید)
 • لابراتوار های دنیای بهداشت
 • کونژستاپ اسپری از راه بینی 0.05 % 20mL(اسپری اکسی متازولین هیدروکلراید)
 • لابراتوارهای سینا دارو
 • رینوزولین اسپری از راه بینی 0.05 % 15mL(اسپری اکسی متازولین هیدروکلراید)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • اکسینیکس اسپری از راه بینی 0.05 % 15mL(اسپری اکسی متازولین هیدروکلراید)
 • اکسینیکس اسپری از راه بینی 0.1 % 15mL(اسپری اکسی متازولین)
 • اشکال دارویی موجود در ایران

  0.05 .%

  اسپری

  0.10 .%

  اسپری