اکسازپام (اگزازپام)

Oxazepam
Oxazepam

موارد استفاده اکسازپام (اگزازپام)

درمان اضطراب، مدیریت ترک اتانول

توصیه مصرف اکسازپام (اگزازپام)

دارو ممکن است باعث وابستگی جسمی و / یا روانی گردد. از مصرف الکل خودداری کنید. مایعات به میزان کافی مصرف کنید مگر اینکه محدودیت مصرف مایعات داشته باشید. ممکن است دچار خواب آلودگی،  سبکی سر،  اختلال هماهنگی،  سرگیجه،  تاری دید، تهوع،  استفراغ،  خشکی دهان،  یبوست شوید. درصورت تداوم اثرات سیستم عصبی مرکزی (مانند گیجی،  افسردگی،  ایده خودکشی، تسکین بیش از حد، هیجان،  سردرد،  بیقراری،  بیخوابی یا کابوس شبانه،  گیجی،  خستگی،  اختلال هماهنگی،  تغییر شخصیتی، یا اختلال شناختی) یا بدتر شدن وضعیت خود را گزارش دهید.

نام های تجاری خارجی
دسته دارویی

بنزودیازپین

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری
شیردهی

Drowsiness, lethargy, or weight loss in nursing infants have been observed in case reports following maternal use of some benzodiazepines.

پور سینا
 • اگزازپام قرص خوراکی 10 mg (قرص اگزازپام)
 • سبحان دارو
 • اگزازپام-سبحان قرص خوراکی 10 mg (قرص اگزازپام)
 • داروسازی جالینوس
 • اگزازپام-جالینوس قرص خوراکی 10 mg (قرص اگزازپام)
 • دارو سازی حکیم
 • اگزازپام-حکیم قرص خوراکی 10 mg (قرص اگزازپام)
 • داروسازی تولید دارو
 • سدارین قرص خوراکی 10 mg (قرص اگزازپام)
 • اتانول: ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود؛ درصورت مصرف همزمان برای افزایش اثرات پایش شود. 

  گیاهان / مواد مغذی دارویی: از مصرف سنبل الطیب،  هوفاریقون،  کاوا کاوا،  آب قاشقی خودداری کنید (ممکن است باعث افزایش سرکوب سیستم عصبی مرکزی شود.)