تریاک

Opium

مشخصات داروی تریاک


 • نام های تجاری خارجی Opium
 • دسته دارویی تریاک
 • مصرف تریاک در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف تریاک در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف تریاک


 • Opium Tincture

 • موارد استفاده تریاک
 • درمان اسهال در بزرگسالان

 • توصیه مصرف تریاک
 • توصيه به بيمار

  ممكن است باعث ايجاد وابستگي فيزيكي يا رواني شود. در زماني كه اين دارو را مصرف ميكنين از الكل و ساير داروهاي otc ( به خصوص آرام بخش ها، تسكين دهنده ها، آنتي هيستامين ها يا داروهاي ضد درد) بدون مشورت استفاده نكنيد.  ميزان هيدراتاسيون كافي را حفظ كنيد. ممكنه باعث كاهش فشار خون، گيجي، سرگيجه، نقص در جهت يابي، تاري ديد، يا خشكي دهان شود. در صورت داشتن هر كدام از اين علائم درد قفسه سينه، افزايش يا كاهش ضربان قلب، سرگيجه، يا سردرد مداوم ؛ پريشاني يا مشكل در تنفس؛ يا يبوست شديد به پزشك خود گزارش دهيد.

  تداخلات دارویی تریاک


  • Opium Tincture

  تداخلات با غذا

  اتانول : ممكن است باعث افزايش دپرسيون سيستم عصبي ؛ نظارت بر افزايش اثرات تجويز همزمان. به مريض ها در ارتباط با اثرات آن هشدار داده شود. 

  برچسب تریاک


  محصولات تجاری تریاک در ایران


  داروسازی پرند دارو
 • اپیوم تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • داروسازی اکسیر
 • اپیوم-اکسیر تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • دارو سازی سها
 • اپیوم سها تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دیپیوم تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ایپرانوز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 42 ug/1{Puff} (اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ايپرانوز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 15mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • Cipla Ltd
 • ايپرانیز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 15mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپراونت رسپیول اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • تیووا رتاکپس کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • دائولین آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 20 ug/100 ug 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • Boehringer Ingelheim
 • ایپراتروپیوم بروماید اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • اسپیریوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • آتروونت ان اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • آتروونت اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • کیت اموزشی پلاسبو رسپیمت محلول استنشاقی 2.5 ug/1{Puff} 30{dose}(محلول تیوتروپیوم برماید)
 • کامبی ونت محلول استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(محلول ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • آتروونت کامپ آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 20 ug/50 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید / فنوترول هیدروبرماید)
 • اسپیریوا رسپیمت محلول استنشاقی 2.5 ug/1{Puff} 30{dose}(محلول تیوتروپیوم برماید)
 • Aldo-union
 • ایپراتروپیوم بروماید آلدویونیون اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • آتروآلدو اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • کامبی پراسال محلول استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(محلول ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • کوشان فارمد
 • کی پی-تیوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Cipla
 • ایپراونت اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • دائولین محلول استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(محلول ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • داروسازی جابرابن حیان
 • ایپراترکس اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپراترکس-اس اسپری استنشاقی 20 ug/100 ug 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • ایپراترکس-اس آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 20 ug/100 ug 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • Apotex
 • آپو-ایپراونت اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 20mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • تدبیر کالای جم
 • استاپیوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Vamsi Labs Limited
 • تیوتروپیوم کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • ایده دارو طب
 • ایپرانازال اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 42 ug/1{Puff} (اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپرانازال اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 25mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • دارو درمان ارژن
 • تیوتروم کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Neutec Ilac
 • روتیو کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • ایپراونت محلول استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(محلول ایپراتروپیوم برماید / سالبوتامول (بصورت سولفات))
 • تیودی کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • نفس زیست فارمد
 • تیوتوریوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • به اشتراک بگذارید


  *** برای ثبت نظر یا پرسش لطفا وارد سایت شوید. ***


  اثربخشی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  راحتی در استفاده

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره

  رضایتمندی

  پنج ستاره
  چهار ستاره
  سه ستاره
  دو ستاره
  یک ستاره
  هیچ نظری ثبت نشده است.
  هیچ پرسشی ثبت نشده است.

  اشکال دارویی تریاک

  10 mg/ml

  تنتور


  داروهای مرتبط