تریاک

Opium

مشخصات داروی تریاک


 • نام های تجاری خارجی Opium
 • دسته دارویی تریاک
 • مصرف تریاک در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف تریاک در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود بنابراین با احتیاط مصرف کنید.

توصیه مصرف تریاک


 • Opium Tincture

 • موارد استفاده تریاک
 • درمان اسهال در بزرگسالان

 • توصیه مصرف تریاک
 • توصيه به بيمار

  ممكن است باعث ايجاد وابستگي فيزيكي يا رواني شود. در زماني كه اين دارو را مصرف ميكنين از الكل و ساير داروهاي otc ( به خصوص آرام بخش ها، تسكين دهنده ها، آنتي هيستامين ها يا داروهاي ضد درد) بدون مشورت استفاده نكنيد.  ميزان هيدراتاسيون كافي را حفظ كنيد. ممكنه باعث كاهش فشار خون، گيجي، سرگيجه، نقص در جهت يابي، تاري ديد، يا خشكي دهان شود. در صورت داشتن هر كدام از اين علائم درد قفسه سينه، افزايش يا كاهش ضربان قلب، سرگيجه، يا سردرد مداوم ؛ پريشاني يا مشكل در تنفس؛ يا يبوست شديد به پزشك خود گزارش دهيد.

  تداخلات دارویی تریاک


  • Opium Tincture

  تداخلات با غذا

  اتانول : ممكن است باعث افزايش دپرسيون سيستم عصبي ؛ نظارت بر افزايش اثرات تجويز همزمان. به مريض ها در ارتباط با اثرات آن هشدار داده شود. 

  برچسب تریاک


  محصولات تجاری تریاک در ایران


  دارویی البرز فارمد
 • اپیوم تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • داروسازی اکسیر
 • اپیوم-اکسیر تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • دارو سازی سها
 • اپیوم سها تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • کارخانجات دارو پخش
 • دیپیوم تنطور خوراکی 10 mg/1mL 250mL(تنطور اپیوم)
 • داروسازی رها اصفهان
 • ایپرانوز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 42 ug/1{Puff} (اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ايپرانوز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 15mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • Cipla Ltd
 • ايپرانیز اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 15mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپراونت رسپیول اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • دائولین اسپری استنشاقی 20 ug/100 ug 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • Accord Healthcare
 • ایپراتروپیوم بروماید اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • Aldo-union
 • ایپراتروپیوم بروماید آلدویونیون اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • آتروآلدو اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • کامبی پراسال اینهالر استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(اینهالر ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • Boehringer Ingelheim
 • اسپیریوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • اسپیریوا رسپیمت2/5 میکروگرم درهر پاف محلول استنشاقی 2.5 ug/1{Puff} 30{dose}(محلول تیوتروپیوم برماید)
 • آتروونت ان اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • آتروونت کامپ آئروسل با دوز اندازه گیری شده استنشاقی 20 ug/50 ug/1{dose} 200{dose}(آئروسل با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم / فنوترول)
 • آتروونت اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 2mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • کامبی ونت اینهالر استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(اینهالر ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • کیت اموزشی پلاسبو رسپیمت محلول استنشاقی 2.5 ug/1{Puff} 30{dose}(محلول تیوتروپیوم برماید)
 • کوشان فارمد
 • کی پی-تیوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Cipla
 • ایپراونت اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • دائولین اینهالر استنشاقی 200 ug/1 mg/1mL 2.5mL(اینهالر ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • ایپراترکس اسپری استنشاقی 20 ug/1{dose} 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپراترکس-اس اسپری استنشاقی 20 ug/100 ug 200{dose}(اسپری ایپراتروپیوم / سالبوتامول)
 • Apotex
 • آپو-ایپراونت اینهالر استنشاقی 250 ug/1mL 20mL(اینهالر ایپراتروپیوم برماید)
 • تدبیر کالای جم
 • استاپیوا کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Vamsi Labs Limited
 • تیوتروپیوم کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • ایده دارو طب
 • ایپرانازال اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 42 ug/1{Puff} (اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • ایپرانازال اسپری با دوز اندازه گیری شده از راه بینی 21 ug/1{Puff} 25mL(اسپری با دوز اندازه گیری شده ایپراتروپیوم برماید)
 • دارو درمان ارژن
 • تیوتروم کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • Neutec Ilac
 • روتیو کپسول استنشاقی 18 ug (کپسول تیوتروپیوم برماید)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی تریاک

  10 mg/ml

  تنتور


  داروهای مرتبط

  از تیم پزشکی سیبویه مشاوره رایگان بگیرید!
  صبح ها از ساعت ۱۰ الی ۱۴
  عصر ها از ساعت ۱۸ الی ۲۲