ضد انعقاد

Anticoagulant

مشخصات داروی ضد انعقاد


 • نام های تجاری خارجی Anticoagulant
 • دسته دارویی ضد انعقاد
 • مصرف ضد انعقاد در بارداری

توصیه مصرف ضد انعقاد


 • Anticoagulants, Injectable

برچسب ضد انعقاد


محصولات تجاری ضد انعقاد در ایران


صنایع پزشکی فارمد
 • کیسه خون چهارتایی فیلتردار محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • کیسه خون دوتایی محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • کیسه خون تکی محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • کیسه خون چهارتایی محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • کیسه خون سه تایی محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • کیسه خون سه تایی فیلتر دار محلول پرنترال 63mL(محلول آنتی کواگولانت)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی ضد انعقاد

  -

  POWDER