امپرازول

Omeprazole

مشخصات داروی امپرازول


 • نام های تجاری خارجی Omeprazole
  • First®-Omeprazole
  • PriLOSEC OTC® [OTC]
  • PriLOSEC®
 • دسته دارویی امپرازول
 • مصرف امپرازول در بارداری
 • راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری رده: C امکان در نظر گرفتن خطر نیست چون مطالعات کافی بروی انسان موجود نیست.
 • مصرف امپرازول در شیردهی
 • این دارو در شیر ترشح می شود و مصرف آن در دوران شیردهی پیشنهاد نمی شود.

توصیه مصرف امپرازول


 • Omeprazole

 • موارد استفاده امپرازول
 • امپرازول در درمان کوتاه مدت (4-8 هفته ای) بیماری زخم دوازدهه یا زخم خوش خیم معده، درمان سوزش معده و دیگر علائم مرتبط با بیماری رفلاکس معده تجویز می گردد.

  بعلاوه این دارو در درمان کوتاه مدت (4-8 هفته ای) و درمان نگهدارنده التهاب مری، درمان درازمدت شرایط افزایش ترشح اسید معده، به عنوان جزیی از رژیم چند دارویی درمان عفونت معده (اچ پیلوری) برای کاهش خطر تکرر زخم دوازدهه، تجویز می گردد.

  درمان کوتاه مدت سوزش معده مداوم، 2 روز در هفته از داروی امپرازول استفاده می شود.

 • توصیه مصرف امپرازول
  1. امپرازول را قبل از غذا مصرف کنید.
  2. کپسول امپرازول را خرد نکنید و یا آن را نجوید.
  3. می توانید کپسول های آهسته رهش امپرازول را باز کرده و محتویات آن را به پوره سیب اضافه کنید و میل کنید.
  4. از مصرف الکل خودداری شود.
  5. درصورت بروز بی اشتهایی؛ تعداد وعده های کوچک غذایی خود را افزایش دهید تا مواد مغذی کافی به بدنتان برسد.

  عوارض مصرف امپرازول

  درصورت سردرد شدید، اسهال شدید یا درد شکمی به پزشک مراجعه کنید.

 • نحوه مصرف امپرازول
 • با معده خالی مصرف شود؛ بهترین حالت قبل از صرف صبحانه می باشد. 

  تداخلات دارویی امپرازول


  • Omeprazole

  اتانول:  از مصرف اتانول خودداری شود (ممکن است باعث تحریک مخاط معده شود.)

  غذا: غذا باعث تاخیر در جذب دارو می‌شود. 

  گیاهان / مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون خودداری شود. (ممکن است باعث کاهش اثربخشی امپرازول شود.) 

  برچسب امپرازول


  کپسول انتریک کوتد اس امپرازول | قرص انتریک کوتد اس امپرازول | گرانول انتریک کوتد اس امپرازول بصورت منیزیم | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انت | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد امپرازو | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد امپ | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد ا | پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول به صورت سدیم | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتری | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت ه | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های ا | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتر | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کو | کپسول انتریک کوتد اس امپرازول | قرص انتریک کوتد اس امپرازول | گرانول انتریک کوتد اس امپرازول بصورت منیزیم | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انت | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد امپرازو | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد امپ | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کوتد ا | پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول به صورت سدیم | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتری | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت ه | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های ا | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتر | پلت های انتریک کوتد خوراکی کپسول پلت های انتریک کو

  محصولات تجاری امپرازول در ایران


  داروسازی خوارزمی
 • اس امپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • پریزل گات کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی اوه سینا
 • اس امپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • رامو فارمین
 • امپرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • دارو سازی سها
 • امپرازول سها کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی جالینوس
 • امپرازول-جالینوس کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس نکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس نکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی ثنامد
 • امپرازول-ثنامد کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • امپرازول-شفا کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس امپرازول-شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول -شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارو سازی حکیم
 • اس امپرازول-حکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • امپراکیم کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی آریا
 • امپرازول آریا کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس و-کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس و-کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ایران ناژو
 • امپرازول-ناژو کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • Laboratorios Normon Sa
 • امپرازول نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول (به صورت سدیم))
 • عرفان طب پارس
 • امپرازول عرفاطب پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول (به صورت سدیم))
 • لابراتوارهای شهردارو
 • گاسترومکس کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی تهران دارو
 • امزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • روزدارو
 • رزاپرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • باختر بیوشیمی
 • امبایوزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • مرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • ازونیوم عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ازونیوم عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • کیش مدیفارم
 • نکسیفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • مپرازون کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • نکسیفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پمیزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اسونکس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • سجاد داروی شرق
 • امپروسد کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی زهراوی
 • پایلوزک کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی اکسیر
 • اکسی پرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • نکسیو کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • نکسیو کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • Krka, D. D., Novo Mesto
 • اولتاپ کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اموزل کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اموزل کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • صنعتی کیمیدارو
 • کموزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • کوشان فارمد
 • ازوفلاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ازوفلاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارو سازی اسوه
 • نکسیوس کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • Astrazeneca Ab
 • نکسیوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • نکسیوم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی سامی ساز
 • مکسوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • مکسوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی رها اصفهان
 • راکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • ازومان کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارودرمان پارس
 • بستپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • تدبیر کالای جم
 • اس امپرازول گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • ریفلازول گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • Torrent Pharmaceuticals Ltd
 • نکس پرو جونیور گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • اکتوورکو
 • اکتاپ کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • سلامت پرمون امین
 • نکسوپرازول گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • ویرا لیان گروه
 • اس- اولسر کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • سینا پیشگام دارو نوین
 • اس-امپراسین کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • به اشتراک بگذارید

  اشکال دارویی امپرازول

  20 mg

  کپسول با پلت آهسته رهش

  20 mg

  کپسول با پلت آهسته رهش

  20 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  10 mg

  پودر برای تهیه سوپانسیون آهسته رهش

  2.5 .mg

  پودر برای تهیه سوپانسیون آهسته رهش

  20 mg

  TABLET, DELAYED RELEASE


  داروهای مرتبط