امپرازول

Omeprazole
Omeprazole

موارد استفاده امپرازول

امپرازول در درمان کوتاه مدت (4-8 هفته ای) بیماری زخم دوازدهه یا زخم خوش خیم معده، درمان سوزش معده و دیگر علائم مرتبط با بیماری رفلاکس معده تجویز می گردد.

بعلاوه این دارو در درمان کوتاه مدت (4-8 هفته ای) و درمان نگهدارنده التهاب مری، درمان درازمدت شرایط افزایش ترشح اسید معده، به عنوان جزیی از رژیم چند دارویی درمان عفونت معده (اچ پیلوری) برای کاهش خطر تکرر زخم دوازدهه، تجویز می گردد.

درمان کوتاه مدت سوزش معده مداوم، 2 روز در هفته از داروی امپرازول استفاده می شود.

توصیه مصرف امپرازول

 1. امپرازول را قبل از غذا مصرف کنید.
 2. کپسول امپرازول را خرد نکنید و یا آن را نجوید.
 3. می توانید کپسول های آهسته رهش امپرازول را باز کرده و محتویات آن را به پوره سیب اضافه کنید و میل کنید.
 4. از مصرف الکل خودداری شود.
 5. درصورت بروز بی اشتهایی؛ تعداد وعده های کوچک غذایی خود را افزایش دهید تا مواد مغذی کافی به بدنتان برسد.

عوارض مصرف امپرازول

درصورت سردرد شدید، اسهال شدید یا درد شکمی به پزشک مراجعه کنید.

نحوه مصرف امپرازول

با معده خالی مصرف شود؛ بهترین حالت قبل از صرف صبحانه می باشد. 

نام های تجاری خارجی
 • First®-Omeprazole
 • PriLOSEC OTC® [OTC]
 • PriLOSEC®
دسته دارویی

مهارکننده پمپ پروتون

بنزایمیدازول جایگزین شده

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Following administration of omeprazole 20 mg, peak concentrations detected in the breast milk were <7% of the maternal serum concentration.

داروسازی خوارزمی
 • اس امپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • پریزل گات کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی اوه سینا
 • اس امپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی امین
 • امپرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • دارو سازی سها
 • امپرازول سها کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی جالینوس
 • امپرازول-جالینوس کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس نکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس نکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی ثنامد
 • امپرازول-ثنامد کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا
 • امپرازول-شفا کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس امپرازول-شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس امپرازول -شفا کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارو سازی حکیم
 • اس امپرازول-حکیم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • امپراکیم کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی آریا
 • امپرازول آریا کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اس و-کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اس و-کپ کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ایران ناژو
 • امپرازول-ناژو کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • Laboratorios Normon Sa
 • امپرازول نورمون پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول (به صورت سدیم))
 • عرفان طب پارس
 • امپرازول عرفاطب پودر برای تهیه محلول تزریقی پرنترال 40 mg (پودر برای تهیه محلول تزریقی امپرازول (به صورت سدیم))
 • لابراتوارهای شهردارو
 • گاسترومکس کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی تهران دارو
 • امزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • روزدارو
 • رزاپرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • باختر بیوشیمی
 • امبایوزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی دکتر عبیدی
 • مرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • ازونیوم عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ازونیوم عبیدی کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • کیش مدیفارم
 • نکسیفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • مپرازون کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • نکسیفارم کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی تهران شیمی
 • پمیزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اسونکس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • سجاد داروی شرق
 • امپروسد کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی زهراوی
 • پایلوزک کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • داروسازی اکسیر
 • اکسی پرازول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • تولید مواد داروئی درسا دارو
 • نکسیو کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • نکسیو کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • Krka, D. D., Novo Mesto
 • اولتاپ کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • اموزل کپسول انتریک کوتد خوراکی 20 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • اموزل کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • صنعتی کیمیدارو
 • کموزول کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • کوشان فارمد
 • ازوفلاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • ازوفلاکس قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارو سازی اسوه
 • نکسیوس کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • Astrazeneca Ab
 • نکسیوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • نکسیوم قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی سامی ساز
 • مکسوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • مکسوپرازول قرص انتریک کوتد خوراکی 40 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروسازی رها اصفهان
 • راکسوم قرص انتریک کوتد خوراکی 20 mg (قرص انتریک کوتد اس امپرازول)
 • داروئی و بهداشتی لقمان (سهام عام )
 • ازومان کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • دارودرمان پارس
 • بستپرازول کپسول انتریک کوتد خوراکی 40 mg (کپسول انتریک کوتد اس امپرازول)
 • تدبیر کالای جم
 • اس امپرازول گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • Torrent Pharmaceuticals Ltd
 • نکس پرو جونیور گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • اکتوورکو
 • اکتاپ کپسول (پلت های انتریک کوتد) خوراکی 20 mg (کپسول (پلت های انتریک کوتد) امپرازول)
 • سلامت پرمون امین
 • نکسوپرازول گرانول انتریک کوتد خوراکی 10 mg (گرانول انتریک کوتد اس امپرازول (بصورت منیزیم))
 • اتانول:  از مصرف اتانول خودداری شود (ممکن است باعث تحریک مخاط معده شود.)

  غذا: غذا باعث تاخیر در جذب دارو می‌شود. 

  گیاهان / مواد مغذی دارویی: از مصرف هوفاریقون خودداری شود. (ممکن است باعث کاهش اثربخشی امپرازول شود.) 

  اشکال دارویی موجود در ایران

  20 mg

  پودر برای تهیه سوسپانسیون

  10 mg

  پودر برای تهیه سوپانسیون آهسته رهش

  2.5 .mg

  پودر برای تهیه سوپانسیون آهسته رهش

  20 mg

  کپسول با پلت آهسته رهش

  20 mg

  کپسول با پلت آهسته رهش

  20 mg

  TABLET, DELAYED RELEASE


  داروهای مرتبط
  لانسوپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
  پنتوپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
  آرتسونات+سولفادوکسین+پیریمتامین ترکیب ضد مالاریا مشتقات آرتمیسین
  لوزارتان+هیدروکلروتیازید مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll مُدر، تیازیدی
  وریکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی ترکیب ضد قارچ، تزریقی
  رابپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
  فلوکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی ترکیب ضد قارچ، تزریقی
  اس امپرازول مهارکننده پمپ پروتون بنزایمیدازول جایگزین شده
  تری متوپریم آنتی بیوتیک، متفرقه
  سورافنیب ترکیب ضد تومور، مهارکننده تیروزین کیناز مهارکننده فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی (VEGF)
  افاويرنز ترکیب ضد رتروویروس، مهارکننده ریورس ترانسکریپتاز (غیر نوکلئوزیدی)
  زفیرلوکاست آنتاگونیست گیرنده لوکوترین
  لوزارتان مسدودکننده گیرنده آنژیوتنسین ll
  آميودارون ترکیب ضد آریتمی، کلاس III
  کتوکونازول ترکیب ضد قارچ، خوراکی
  بیشتر