نیستاتین

Nystatin
Nystatin (Oral)

موارد استفاده نیستاتین

درمان عفونت قارچی بافت مخاطی و حفره دهان

توصیه مصرف نیستاتین

مایعات کافی مصرف کنید مگر اینکه مصرف مایعات از سوی درمانگر شما محدود شود. اجازه ندهید دارو با چشم شما تماس پیدا کند. تهوع، استفراغ شدید، اسهال، بدتر شدن شرایط بیماری یا عدم بهبود آن را گزارش کنید. 

قرص خوراکی: قرص کامل را قورت دهید، آن را خرد نکنید یا نجوید. 

سوسپانسیون خوراکی: سوسپانسون را به خوبی قبل از مصرف تکان دهید. در صورت داشتن دندان مصنوعی آن را بردارید و تا بعد از استفاده از دارو آن را نگذارید. دهان خود را تمیز کنید. سوسپانسیون را برای چند دقیقه در دهان خود بگردانید و سپس آن را قورت دهید. 

Nystatin (Topical)

موارد استفاده نیستاتین

درمان عفونت قارچی پوستی و بافت مخاطی

توصیه مصرف نیستاتین

از تماس دارو با چشم اجتناب کنید. در صورت عدم بهبود شرایط و یا بدتر شدن آن گزارش کنید.

موضعی: محل مورد نظر را قبل از استفاده بشویید و خشک کنید (حوله مورد استفاده را مجددا استفاده نکنید و قبل از استفاده مجدد بشویید). سوزش، قرمزی یا تورمی که ادامه دار شود را گزارش کنید. 

قرص واژینال: دست ها را قبل از استفاده بشویید. در هنگام خواب دراز بکشید و قرص را در واژن بگذارید. 

نام های تجاری خارجی
 • Nyamyc®
 • Nystop®
 • Pedi-Dri®
 • Pediaderm™ AF
دسته دارویی

ترکیب ضد قارچ، خوراکی غیر قابل جذب

ترکیب ضد قارچ، موضعی

ترکیب ضد قارچ، واژینال

بارداری راهنمای طبقه بندی دارو ها در بارداری

C

شیردهی

Excretion into breast milk is not known; however, absorption following oral use is poor.

پارس دارو
 • نیستاتین قرص واژینال 100000 [iU] (قرص نیستاتین)
 • داروسازی جابرابن حیان
 • نیستات قرص خوراکی 500000 [iU] (قرص نیستاتین)
 • نیستات قرص واژینال 100000 [iU] (قرص نیستاتین)
 • نیستات پماد موضعی 100000 [iU]/1g 15g(پماد نیستاتین)
 • نیستات پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100000 [iU]/1mL (پودر برای تهیه سوسپانسیون نیستاتین)
 • عماد درمان پارس
 • نیستاتین-عماد پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی 100000 [iU]/1mL (پودر برای تهیه سوسپانسیون نیستاتین)